KIB-TEK AKARYAKIT İHALESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

KKTC’deki en önemli kamu alımlarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) akaryakıt ihalesi ile ilgili tartışma ve gelişmeleri endişe ile izlemekteyiz.

Hepimizin bildiği gibi, böylesi büyük alımların şeffaf ihaleler yoluyla yapılması; kamu kaynaklarının korunması, yolsuzluk iddialarının önlenmesi ve sonuçta halkın daha uygun koşullarda hizmet alabilmesi için temel bir gerekliliktir.

Bu bağlamda, Kıb-Tek akaryakıt ihalesinin şeffaf bir süreçle sonlandırılması ve akaryakıt ihtiyacının böylece karşılanması hepimizin çıkarına olacaktır.

Daha önce birkaç kez ertelenmiş bulunan Kıb-Tek akaryakıt ihalesinin en erken zamanda, şeffaf bir süreç ile sonuçlandırılmasını ve Kıb-Tek’in en uygun yakıtı, piyasa koşullarının olanaklı kıldığı en uygun fiyata temin etmesinin yolunun açılmasını bekliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.