KIB-TEK’e Birikmiş Borç ve Gecikme Zammı Ödemesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname ile gerçek ve tüzel kişi olan tüketicilerinin  KIB-TEK’e olan birikmiş elektrik tüketim borçları ile gecikme zamlarının,proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavale borçları ile gecikme zamlarının, yanlış bağlantı neticesinde oluşan ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ve/veya yanlış/eksik okumadan kaynaklanan ihtilaflı borç ve/veya gecikme zamlarının, iflas ve/veya tasfiye aşamasında bulunan mahkemelik olan borçların tahsili, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait su motorlarına ait sayaçlarının borç veya gecikme zamlarının ödenmesine ilişkin düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Başvuru süresi 25 Haziran 2023 tarihine kadardır.

Düzenleme özetle aşağıdaki gibidir:

  • Vadesi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmeyen elektrik tüketiminden doğan asli alacak miktarının tümü ve ;
  • Vadesi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmeyen Proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçlarından kaynaklanan asli alacak miktarının tümü ve ;
  • Vadesi geldiği halde ödenmeyen ve bu Kararname kurallarından:
  • Maximum taksit süresi 30 (Otuz) ay ; 30 ay taksitli yararlanmak için yapılan müracaatta, bu kararnamenin diğer kurallarına bağlı olarak %5 peşinat ödemesinin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zamlarının %50’si veya ;
  • Tek bir defada ve peşin ödemeden yararlanmak için yapılan müracaatta peşin ödemenin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zammının %20’si;
  • Yanlış bağlantı ve/veya yanlış çarpan hesaplaması sonucunda oluşan ihtilaflı borçların gecikme zamlarının silinerek ana para 10 yıl taksitlendirilecek,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyelerin su motorlarına ait sayaçların borçlarının gecikme zamlarının %90’ının silinerek ve 10 yıl taksitlendirilerek borçlar tahsil edilecektir.
  • Ard arda 3 taksit veya bir yıl içinde herhangi 5 taksitin zamanında ödenmemesi halinde, elektrik enerjisi kesilecek ve düzenlemeden yararlanma hakkı kalkacak.
  • Belirlenen taksit tutarından daha az taksit yatıran tüketiciler , o ayki taksiti yatırmamış olarak kabul edillecek.
  • Zamanında ödenmeyen taksitlere gecikme zammı uygulanacaktır.

Düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzmanı