Kıbrıs hakkındaki Kopenhag Zirve Sonuçları

Kıbrıs
1. Üçüncü paragrafta belirtildiği gibi Kıbrıs’la üyelik müzakereleri tamamlandığından, Kıbrıs Avrupa Birliği’ne yeni Üye Ülke olarak alınacaktır. Ancak, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Birleşik Kıbrıs’ın AB’ye katılımından yana olan tercihini yeniler. Dolayısıyla, Kıbrıslı Türk ve Rumlar’ın 28 Şubat 2003’e kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin önerileri zemininde müzakerelere devam etmesini içtenlikle karşılar. Zirve, önerilerin yakın bir gelecekte bir anlaşma için eşsiz bir fırsat olduğuna inanırken, iki toplumun liderlerini bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet eder.

2. Birlik, kuruluş ilkelerine uygun bir şekilde, varılacak anlaşmayı Katılım Antlaşması’na dahil etme konusundaki istekliliğini yineler. Herhangi bir anlaşma durumunda, Komisyon’un önerileri üzerine Konsey oybirliğiyle Kıbrıs’ın AB’ye katılımı konusunda Kıbrıslı Türkleri ilgilendiren konularda yapılacak düzenlemeler hakkında kararı verecektir.

3. Bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Konsey oybirliğiyle Komisyon’un önerisiyle başka türlü karar verene dek, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi AB müktesabatının adanın kuzeyinde uygulanması askıya alınmıştır. Bu arada Konsey, Komisyon’u Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’ne danışarak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekonomik gelişmeyi teşvik etmeye davet eder.

Şu anki durumu itibarı ile Kıbrıs ve Malta’nın üye olduktan sonra NATO araç ve gereçlerini kullanarak AB askeri operasyonlarına katılmayacağı gerçeği, AB Güvenlik Düzenlemeleri kapsamında, bu iki ülkenin temsilcilerinin, COPS dahil olmak üzere, AB kurum ve kuruluşlarında bu bahsi geçen operasyonlar dışındaki konularda katılım ve oy verme yetkilerinde bir değişiklik yaratmayacaktır.