Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Duyuru

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nden 21 Nisan 2016 tarihinde alınan yazıda Tesisat Kontrol işlerinde kullanılan renk kotlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 24/12/2015 tarih ve İA/711/2015 sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun almış  olduğu karar doğrultusunda, Elektrik Tesisat Yönetmeliğinin (İEE Wiring Regulations BS 761:2001) 16. Regulation sayfa 327’de yer alan tablo 7A’daki renk kotlarının kullanılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bahsekonu yazı için lütfen tıklayınız.