KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMUNDA YAŞANAN GELİŞMELERLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

KIB-TEK’TE YAŞANANLAR, ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

“KIB-TEK’İN İSTİKRARA VE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKİR”

Her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’taki ekonominin ve diğer yaşam alanlarının vazgeçilmezi olan elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı konusunda tekel olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşananlar endişe ve huzursuzlukla izlenmektedir. İstikrarlı bir yönetim yapısına kavuşamayan ve dünyadaki enerji krizine karşı belirgin bir politika oluşturamayan Kıb-Tek’teki çalkantılar ile akaryakıt temin etme ihalelerinde yaşanan sorunlar, Kıbrıs Türk ekonomisi ve halkı için en büyük tehdit haline gelmiştir.

Kamuoyunun da yakından izlediği gibi, Kıb-Tek’in kullandığı akaryakıtı temin etmek amacıyla Merkezi İhale Komisyonu aracılığı ile açılan ihale de sonuçlandırılmamış; ardından kurumda yeni bir yönetim değişikliği yaşanmıştır. Bugünkü durumda alınacak yakıtın hangi yöntemle, hangi fiyata ve ne zaman alınabileceği belirsizdir. Bu belirsizliğin yeni iddialara kaynaklık ederek toplumdaki yolsuzluk algısını güçlendirmesi ise kaçınılmaz görünmektedir.

Kıb-Tek’teki bu İSTİKRARSIZLIK, halkımıza çok pahalıya mal olmakta, hepimize büyük bir maliyet olarak geri dönmektedir. Kıb-Tek, hayatın vazgeçilemez ihtiyacı olan elektrik enerjisinin üreticisi ve dağıtıcısı olduğu kadar, en büyük alımı yapan kamu kurumu olması bakımından da titizlikle, kurallara uygun olarak ve hiçbir yolsuzluk söylentisine neden olmayacak şekilde “açıklık ve hesap verebilirlik” ilkelerine göre yönetilmek zorundadır.

Son zamanlarda yaşananlar tam olarak bunun tersi sonuçlar vermiştir ve vermektedir: Kıb-Tek’in büyük yolsuzlukların kaynağı olduğu algısı güçlenirken halkımız elektrik faturalarına büyük bedeller ödemek zorunda bırakılmaktadır. Halkımız buna layık değildir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, siyasetin başlıca gündeminin Kıbrıs Türk halkının ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu elektriğin nasıl sağlanacağının olması gerektiği görüşündedir. Kurumun ihtiyacı olan akaryakıtın ihale yoluyla temin edilmesini sağlamak bakımından İHALE SÜRECİNİN KISALTILARAK en erken zamanda ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması; halkın elektrik ihtiyacı karşılanırken Kıb-Tek’te yaşananların tam bir açıklıkla halkın bilgisine getirilmesi ve Kıb-Tek yönetiminin İSTİKRARA KAVUŞTURULMASI gerekmektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu görevin yerine getirilmesi için hükümeti zorlayarak bu işin takipçisi olmaya ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.