Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2022 yılı bütçesinin öngörülemezliği artıracağını vurguladı

“2022 YILI BÜTÇESİ GERÇEKÇİ DEĞİLDİR VE

SADECE BELİRSİZLİK ÜRETECEKTİR”

KKTC Meclisi’nde görüşülmekte olan 2022 yılı bütçe yasa tasarısı, KKTC’de siyasetin ve kamu yönetiminin ülke gerçeklerine uygun davranışlar sergilemediğinin yeni bir kanıtını oluşturuyor. Gerek Kovid-19 salgını, gerekse son haftalarda yaşanan döviz kurları krizi, KKTC ekonomisinin ciddi tehditler altında olduğunu yeterince kanıtladığı halde, 2022 yılı bütçesi ekonomiden çekilecek olan bütün kaynağın ve alınabilecek bütün borçların maaş nitelikli harcamalar için kullanılmasını öngörmekte; bu haliyle “tam bir israf bütçesi” olarak nitelendirilmeyi hak etmektedir.

Kıbrıs Türk ekonomisi, dış talebe bağımlı bir ekonomidir. Erişebildiğimiz ekonomik seviye, turizm, gayrımenkul ve yükseköğretim gelirleri ile ayakta durmaktadır. Ekonomik kriz, bu sektörlerden elde ettiğimiz gelirlerin Kovid-19 salgını nedeniyle yetersizliğe ve belirsizliğe sürüklenmiş olmasından kaynaklanmakta; döviz kurları krizi belirsizliği besleyerek krizi derinleştirmektedir. Bu durumda KKTC yönetiminin yapması gereken şeyin, elimizde var olan kaynakları ve borçlanma olanaklarını dış talebi canlı tutmak için harcamak olduğu açıkça ortadayken siyasetçilerimiz ve üst düzey kamu yöneticilerimiz, bu kaynakları kendilerinin de aralarında olduğu kamu görevlilerinin maaşları için harcamakta bir sakınca görmemektedirler.

Bugünlerde KKTC Meclisi’nde görüşülmekte olan 2022 yılı bütçesi, bu tutumun kağıt üstüne dökülmüş halini yansıtmakta ve KKTC kamu yönetiminin kriz ile mücadele etmeye niyeti olmadığını, yoksul kesimleri, özel sektör işletmelerini ve çalışanlarını krize kurban edeceğinin yeni bir kanıtını oluşturmaktadır.

Kaldı ki, 12.7 milyar TL’lik gider öngörüsüne karşılık 11.2 milyar TL’lik gelir ve 1.5 milyar TL’lik açık öngörüsü ile KKTC bütçesi, uygulanabilir bir bütçe olmadığını ve kendi başına bir “belirsizlik kaynağı” olacağını yine kendisi kanıtlamaktadır. Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz’un Meclis kürsünden yaptığı konuşmalar da ne yazık ki bu doğrultudadır.

Bu durumda, niye gerçekçi bir bütçe yapmadığımızı sormak gerekiyor. KKTC gerçeklerini yansıtmayan, bize sorundan başka birşey getirmeyeceği açık olan böyle bir bütçe yapısından uzaklaşmak ve yapılması gerekenleri yapmak için daha ne olması gerekiyor?

Göz göre göre uçuruma doğru sürükleniyoruz. 2022 yılı bütçesi gerçekçi değildir ve sadece belirsizlik üretecektir. Belirsizlik ve öngörülememezlik ekonomik aktivitelerin durmasına, 2022 yılının çok kötü koşullarda yaşanmasına neden olacaktır.

Siyaset kurumuna düşen görev, zorlukları görmezlikten gelmek değil; gerçekçi olmak ve yapılabileceklerin en iyisini yapmaktır. 2022 yılı bütçesinin “mümkün olduğunca maaş ödeyebilmek, kaynakların tükendiği yerde de gemiyi terk etmek” anlayışı ile hazırlandığını görmek için çok üzücü ve hepimizi ümitsizliğe sevk eden bir durumdur.

Ekonomik sorunlarla mücadele etmenin tek yolu, turizm, yükseköğretim ve gayrımenkul sektörlerimize kamusal kaynaklarla destek olmaktır.

Umutlu olabilmek, işlerimize sarılabilmek için bu gerçekleri gören ve yansıtan bir bütçeye ihtiyacımız vardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası