KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 53’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Vekaletname/Yetki Belgesi