Kıbrıs Türk Ticaret Odası 56’ıncı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapacağı 56’ıncı Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
(Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Sekreter)
3. Genel Kurula gelen mesajların okunması,
4. Oda Başkanının konuşması,
5. Misafir konuşmacılar,
6. 55. Dönem Faaliyet Raporu’nun takdimi ve aklanması,
7. 55. Dönem Mali Raporu’nun takdimi ve aklanması,
8. Oda Murakıbının tayini,
9. Dilek ve temenniler.

Notlar:
(1) Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkını kullanmak için 2019 yılı üyelik aidatının ve diğer borçların ödenmiş olması gerekir.
(2) Odaya gerçek kişi (şahıs) olarak kayıtlı üyelerin; Genel Kurul toplantısına kimliklerini ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabileceği gibi, kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin ederek Genel Kurula gönderebilirler.
(3) Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı üyelerin; Genel Kurul toplantısında kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.
(4) Tayin edilen vekil için düzenlenecek Vekâletname Belgesi’nin bir suretinin 2019 yılı içerisinde alınmış Direktörler Kurulu Onay Belgesi ile birlikte en geç 28 Mart 2019 Perşembe saat 10.00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.
(5) Genel Kurul için verilecek Vekâletname Belgesi’nin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya Genel Sekreter önünde imzalanması gerekmektedir.
(6) Oda murakıbı ile ilgili başvuruların en geç 28 Mart Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.
(7) Vekâletname Belgesi Oda Genel Sekreterliği’nden veya www.ktto.net adresinden temin edilebilir.
EK 1: Vekâletname Belgesi