KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 57. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10:00’da Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapacağı 57. Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yönetim Kurulu


GÜNDEM

 1.  Açılış, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,
 2.  Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
  (Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Sekreter)
 3.  Genel Kurula gelen mesajların okunması,
 4.  Oda Başkanının konuşması,
 5.  Misafir konuşmacılar,
 6.  56. Dönem Faaliyet Raporu’nun takdimi ve aklanması,
 7.  56. Dönem Mali Raporu’nun takdimi ve aklanması,
 8.  Oda Murakıbının tayini,
 9.  Oda Meclis Üyelerinin seçimi,
 10.  Dilek ve temenniler.

Notlar:

(1)   Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkını kullanmak için 2020 yılı üyelik aidatının ve diğer borçların ödenmiş olması gerekir.

(2)   Odaya gerçek kişi (şahıs) olarak kayıtlı üyelerin;  Genel Kurul toplantısına kimliklerini ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabileceği gibi, kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin ederek Genel Kurula gönderebilirler.

(3)   Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı üyelerin; Genel Kurul toplantısında kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.

(4)  Tayin edilen vekil için düzenlenecek Vekâletname Belgesi’nin bir suretinin 2020 yılı içerisinde alınmış Direktörler Kurulu Onay Belgesi ile birlikte en geç 18 Haziran 2020 Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.

(5)   Genel Kurul için verilecek Vekâletname Belgesi’nin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya Genel Sekreter önünde imzalanması gerekmektedir.

(6)  Meclis üyeliğine aday olmak isteyen üyelerin, Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi’ni doldurarak en geç 18 Haziran 2020 Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunması gerekmektedir.

(7)  Vekâletname Belgesi ve Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi, Oda Genel Sekreterliğinden veya www.ktto.net adresinden temin edilebilir.

(8)  Oda murakıbı ile ilgili başvuruların en geç 18 Haziran Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.

EK 1: Vekâletname Belgesi.

EK 2: Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi.

SAĞLIĞIMIZ ÖNCELİKLİDİR:

 BU YILKİ GENEL KURULUMUZ, COVID – 19 SALGINI ÖNLEMLERİNE UYGUN OLARAK SADECE ODA ÜYELERİNİN KATILIMIYLA, KONUKSUZ YAPILACAK.

PROTOKOL KONUŞMALARI, ÖNCEDEN KAYDEDİLECEK VİDEO İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

GENEL KURUL TOPLANTISI ODA’NIN FACEBOOK SAYFASINDAN CANLI OLARAK PAYLAŞILACAK.