Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nın açılışına katıldı.


Fuarın açılış konuşmalarında yer alan Deniz, ‘Günümüzde tüm ülkeleri etkileyen teknolojik gelişmeler, artan küresel rekabet ve bilgi toplumuna geçiş; ekonomileri, piyasaları, sektörleri ve istihdamın yapısını, ürün ve hizmetler ile bunların dağıtım biçimini, tüketici değer ve davranışlarını etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu gelişmelere ve sektörlerin talebine uyumlu mesleki ve teknik bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi verimlilik ve rekabet edebilirlik için kritik önem ifade etmektedir.’ derken sözlerine şöyle devam etti:

‘Bu durum nitelikli iş gücü yetiştirilmesini sağlayan mesleki eğitim sisteminin önemini artırmakta, meslek eğitiminin geliştirilmesi, yenilenmesi, yaygınlaştırılması ve tabi ki en önemlisi mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan nitelikli işgücü yetiştirmesinde kamu – özel işbirliğini yani bakanlıklarımız, okullarımız ve ekonomik örgütlerimizle işbirliklerini ve birlikte çalışmayı gündeme getirmektedir.

Nitelikli insan gücü yetiştirilmesinin ekonomik kalkınmaya büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Sistemin sağlıklı işlemesi ve ekonomiye beklenen katkının sağlanabilmesi ancak, eğitim, mal ve hizmet üretimi ve istihdam döngüsüne gereken önemin verilmesinden geçmektedir. Bu fuara da bu bağlamda bakmak gerekiyor. Bu fuar ve bunun gibi işbirliği çalışmaları bu döngüye katkı koymak bakımından büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması için ülkelerin en önemli kaynaklarından olan beşeri sermayenin yani insanın, niteliğinin iyileştirilmesi son derece önemlidir. Bizler Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de mesleki eğitimin geliştirilmesi ve işletmelerimizin ihtiyaçlarına uygun nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesi için çalışmaya ve işbirliği içerisinde katkı sağlamaya devam edeceğiz.’

Fuar 9 Mayıs Perşembe Günü sona erecek.