Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi faaliyetlerine başladı

  • KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç: “Kadının toplumdaki sosyal, siyasi ve ekonomik statüsünü iyileştirici çalışmalar yapmak ve kadının iş dünyasındaki görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması odağı ile çalışmalarımızı yürütürken, ülkemizde kadın politikalarının geliştirilmesine öncülük etmek, yön vermek de önceliğimiz olacaktır.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Meclis Üyeleri ve sektörde faaliyet gösteren başarılı girişimcilerin de içerisinde yer aldığı iş insanlarından oluşan ve kısa bir süre önce kurulan KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Meryem Çerkez Gürtunç başkanlığında faaliyetlerine başladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası çatısı altında kurulan Kadın Girişimciler Komitesi, kadını hayatın her alanında destekleyerek; kadının özellikle iş dünyasındaki  statüsünü, bilincini ve üretkenliğini geliştirmek, ülke ekonomisine katkısını sağlamlaştırmak için bizzat faaliyetlerde bulunmayı, ayrıca bu hedefleri içeren faaliyetleri desteklemeyi amaçlıyor.

Komite Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, kadının iş dünyasındaki konumunu yücelten ve ona değer katan, bu hedefler doğrultusunda yaratıcı ve inovatif fikirler ortaya koyan vizyoner bir kuruluş olmak amacında olduklarını belirtti. Gürtunç ayrıca, “Kadının toplumdaki sosyal, siyasi ve ekonomik statüsünü iyileştirici çalışmalar yapmak ve kadının iş dünyasındaki görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması odağı ile çalışmalarımızı yürütürken, ülkemizde kadın politikalarının geliştirilmesine öncülük etmek, yön vermek de önceliğimiz olacaktır. Bu bağlamda amaçları kadın çalışmaları olan dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlar ile dayanışma içerisinde bir güç birliği yaratmanın öneminin farkındayız. Bu yönde de kısa süre içerisinde adımlar atacağız” dedi.

Komite olarak ortaya koydukları hedefleri hayata geçirmek amacı ile komite üyeleri ile yoğun çalışmalar ve emekler sarf etmekte, somut adımlar atmakta olduklarını belirten Gürtunç komitenin kurumsallaşması yönünde de ciddi adımlar atmaya başladıklarını ifade etti. Bu amaçla Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII projesine yapmış oldukları başvurunun ilk aşamasının kabul edildiğini belirten Gürtunç, proje kapsamında komitenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, eğitimler verilmesi, Avrupa’da iş gezileri düzenlenmesi, ülkemizde önemli bir eksiklik olarak görülen istihdam alanındaki istatistiki verilerin derlenmesi gibi bir çok önemli faaliyetin bulunduğunu söyledi.

Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kadın girişimcilere katkı ve destek sağlamak amacı ile önemli projelere imza atmayı hedeflediklerini de belirten Meryem Çerkez Gürtunç, KTTO Kadın Girişimciler Komitesi’ne tüm iş dünyasından etkin katılım sağlamasının önem arz ettiğini belirterek, girişimciliğin ülkemizde tanıtılması, yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi için gönüllü olarak çalışmak isteyen tüm iş insanlarına işbirliği çağrısı yaptı.