KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI (KTTO) ve KIBRIS TİCARET VE SANAYİ ODASI (KEBE) TARAFINDAN ORTAK BİLDİRİ

Adamızın önde gelen iş yaşamı örgütleri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) kapsamlı bir çözümün, ekonominin bütün sektörlerine önemli fayda sağlayacağına ve bunun sonucunda tüm Kıbrıslıların refah ve zenginliğinin artıracağına kuvvetle inanıyorlar. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü daha fazla sürdürülemez çünkü bu durum ne Kıbrıslı Türklerin ne de Kıbrıslı Rumların yararınadır.
 
Bu yüzden, iki lideri mümkün olan en kısa sürede adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. Herkesin endişe ve korkularını gidererek onları barış sürecine dahil edebilmek için siyasi düzeydeki görüşmelerin adadaki iş dünyasının, sosyal ortakların ve sivil toplumun etkin katkılarıyla desteklenmesi ve tamamlanması gerektiğine samimi ve güçlü bir şekilde inanmaktayız. Her iki Odanın da barış sürecine katkı koyma kararlılıklarını ifade ederken siyasi liderliğin çabalarını desteklemek için hazır olduğumuzu da belirtiriz.
 
Mevcut çıkmazın sürdürülmesi, kimseye yarar sağlamaz ve mevcut ekonomik durumun iyileştirilmesini engellerken; kapsamlı bir çözüm her iki topluma da ekonomik yararlar sağlayacaktır.