Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mersin Ziyareti ile ilgili Basına Açıklama

   Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde, Mersin’de, iki gün süren inceleme ve araştırma gezisi düzenlemiş; yöneticilerimizin, oda üyelerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı bu ziyaret, bizi oldukça memnun eden sonuçlarla tamamlanmıştır.

Ziyaretimizin ilk gününde, heyetimiz, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “liderlik ve strateji” konulu çalıştaya katılmış; çalıştay sırasında ev sahibi oda yetkilileri ve diğer katılımcılarla dostane ilişkiler kurulmasına öncülük edecek nitelikte ilişkiler geliştirilmiştir. Ziyaretimizin ikinci gününde, KKTC iş dünyası için büyük öneme sahip olan Mersin Uluslararası Limanı’ndaki incelemelerin ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile çok yararlı bir toplantı yapılmıştır. Aynı gün Adana’da Enerjisa yetkilileri tarafından sunulan “yenilenebilir enerji” konulu brifing ise, ülkemizdeki enerji sorunlarına yaklaşımımızı zenginleştirecek bilgilerle donanmamızı sağlamıştır.

Sadece bu sonuçları ile değerlendirmiş olsak bile “çok başarılı” saymamız gereken bu ziyaret, Başbakanımız Sayın Tufan Erhürman’ın katılımı nedeniyle bizim için çok daha önemli bir nitelik kazanmış ve “olağanüstü” diye niteleyebileceğimiz sonuçlara neden olmuştur. Sayın Başbakan’ın Türkiye iş insanları ile ilişkilerimizi geliştirmek konusunda gösterdiği hassasiyet, bu konudaki başarısı ve Türkiye iş insanları üzerinde bıraktığı etki, bizi hem gururlandırmış, hem de geleceğe dair umutlarımızı büyük ölçüde artırmıştır.

Türkiye’nin, Adana ve Mersin gibi KKTC’ye ulaşım avantajı olan bölgeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye önem vermemiz gerektiği, bu ziyaretimizle bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. Bölge iş insanları ile geliştireceğimiz ilişkilerin KKTC ekonomisinin gelişmesine ve verimliliğini artırmasına neden olacağı kuşkusuzdur. Bu ziyaretin ürettiği sonuçlar, iş dünyamızın ve hükümetimizin önümüzdeki dönemde neler yapması gerektiği konusunda öğretici ve yol gösterici olmuştur inancındayız. Bu nedenle odamız, bu ilişkileri bir başlangıç olarak değerlendirecek ve devamlılığı için elindeki tüm imkanları kullanacaktır.

“Çok başarılı” olarak nitelediğimiz bu sonuçların elde edilmesinde Başbakanımız Sayın Tufan Erhürman’ın katkıları, hayati bir önemdeydi. Katkıları için kendilerine bir kez daha ve içtenlikle teşekkür ederiz.

 

Turgay DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı