KTTO İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI ÜYELERİNİN YABANCI UYRUKLU İŞCİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ÇALIŞMA İZİNLERİNİN ODA TARAFINDAN VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında 8 Ağustos 2022 tarihinde yabancı çalışma izin işlemleri ile ilgili imzalanan iş birliği protokolüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taçoy ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz imza koydu.

İş birliği protokolü kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası kendi üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürüterek üyelerine aşağıda özetlenen hizmetleri sağlayacak.

• Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanarak Bakanlığın ilgili merkezine sunulacak.

• Süreç Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından takip edilerek sonuçlandırılacak.

• Banka Teminat mektubu düzenlemesi KTTO üyeleri için uygulanmayarak üyelerin üzerindeki teminat yükü kalkacak.

İmzalanan iş birliği protokolün yürütmesi ve uygulaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ortak bir komite kurularak 10 iş günü içinde gerekli form ve belgeler hazırlanıp Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine ilan edilecek.

Söz konusu protokol ile taraflar, genelde kayıt dışı işçiliğin özelde ise kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemeyi, işgücü piyasasının düzen ve denetim altına almayı ve haksız rekabeti ortadan kaldırılmayı amaçlamıştır.

Ayrıca Protokol kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası KKTC’de istihdam edilebilirliği artırmaya ve işsizliği önlemeye dönük Meslek Yüksekokulu / Koleji projesinin hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği ve finansman desteği sağlayacak.