KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NDAN HÜKÜMETE UYARI: “MAAŞ ÖDEYEBİLMEK İSTİYORSANIZ, ÇALIŞMA SAATLERİNİ ÖZEL SEKTÖR İLE UYUMLAŞTIRMAK ZORUNDASINIZ”

İş dünyası verimliliğini artırmak için kamuda reform yapılmasını beklerken, hükümet bir kez daha “yaz mesaisine” geçileceğini ilan etti.

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok sayıda ekonomik ve sosyal sorun çözüm beklerken ve bu çözüm arayışlarının temelde verimliği artırmak, daha çok çalışmak ve daha çok gelir elde etmek çabası olması gerekirken, kamu görevlilerinin yaz günlerinin yarısında çalışması ama “tam gün çalışmış gibi” ödenmesi elbette kabul edilemez. Özel sektör işletmeleri ve çalışanları, iş ve çalışma olanağı buldukları zaman sevinirken kamuda çalışanların esas işlerini bırakıp ikinci bir işe koşmalarının veya istirahate çekilmelerinin toplumsal ve ekonomik sorunları derinleştireceği, Kıbrıs Türk halkı içindeki bölünmeleri pekiştireceği ise açıktır.

İçinde bulunduğumuz zorlukları, el birliğiyle, daha verimli ve daha çok çalışarak aşabiliriz. Bu süreçte, ister özel sektörde, isterse kamu sektöründe çalışan herkes daha çok, daha dikkatli ve daha verimli çalışmak zorundadır. Özel sektör çalışanlarının, zorlukların farkında olarak her türlü fedakarlığı yapmakta olduğu herkes tarafından gözlemlenmekte ve bilinmektedir. Ayni çalışma azmini kamudan da beklemek hakkımızdır.

Unutulmaması gereken diğer bir önemli husus ise şudur: Ödenmesinde sorunlar yaşanmakta olan kamu çalışanlarının maaşları da, özel sektör çalışanlarının ürettikleri mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin ticaretinden alınan vergilerle ödenebilecektir. Bu gelirin elde edilebilmesi özel sektördeki çalışmaların verimli bir şekilde sürdürülebilmesine bağlı olacaktır.

Bu durumda kamuda çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatlerine uyumlulaştırılarak çalışma hayatının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olunması kaçınılamayacak bir zorunluluktur. Gerek hükümet, gerek siyasi partiler, gerekse kamuda örgütlü sendikaların yöneticileri, bu konuyu siyasi bir çekişme konusu yapmadan ele almalı, kamu çalışma saatleri, özel sektör çalışma saatlerine uyarlanmalıdır.

 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası