KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NDAN İŞ İNSANLARINA VE HÜKÜMETE FİYATLARI DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Ülkemizde döviz kuru hareketlerinin fiyat oluşumlarını etkilediği herkesin malumudur. İthal ürünler arasında birinci sırada bulunan akaryakıt fiyatlarının dolar kuruna bağlı olarak şekillenmesi, ciddi bir pahalılık kaynağı olmakta ve yükselen döviz kurları piyasamıza ciddi bir pahalılık olarak yansımaktadır.

Üç-beş yılda bir yaşamak zorunda kaldığımız döviz kuru krizleri, bu kez farklı bir şekilde seyretmektedir. Son iki ay içinde alışılmadık bir şekilde yükselen kurlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan önlemler sayesinde düşüşe geçmiş ve kontrol altına alınmıştır. Bu gelişmenin KKTC piyasasını da olumlu yönde etkilediği ve fiyat oluşumlarında yaşanan belirsizliği büyük ölçüde giderdiği görülmektedir.

Döviz kurlarında yaşanan değişimlerin, piyasaya yansıtılması, hem iş insanlarımıza, hem de hükümete düşen önemli bir görevdir. Döviz kurlarının yükselişine karşı işletmelerini koruyacak önlemleri almakta tereddüt etmeyen iş insanlarımızı, kurlardaki düşüşle birlikte müşterilerimizin alım gücünü koruyacak gerekli fiyat indirimlerini yapmaya çağırıyoruz. KKTC hükümetimin de başta akaryakıt ve gaz olmak üzere denetime tabii mallar katagorisindeki malların fiyatlarını yeniden ve süratle düşürmesi ise pek çok mal ve hizmetin fiyatının yeniden düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Yatırımcıları, ticaret insanları, üreticileri ve tüketicileri ile bir bütün olan Kıbrıs Türk piyasasını korumak en büyük sorumluluğumuz ve halkımıza karşı üstlendiğimiz önemli bir görevdir. Geçmişte yaşanan döviz kuru krizlerini başarı ile atlatarak ekonomik ve sosyal gelişmemize katkı koyan iş insanlarımızın bu görevi de büyük bir sorumlulukla yerine getireceğine inancımız tamdır. Hükümetten beklentimiz ise akrayakıt ve gaz gibi denetime tabii malların fiyatlarını, yeni kurları dikkate alarak hemen düzenlemesi ve kurlardaki düşüşü piyasaya yansıtmasıdır.

İlgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası