KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE VE İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI: “SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMİYORUZ”

Covid-19 salgını süresince özel sektörde işletmelerinde istihdamı korumak amacıyla sağlanan Sosyal Sigorta Prim Desteği, Temmuz ayı itibarıyla sona ermiştir. Odamız tarafından yapılan ısrarlı girişimlere karşın, bu desteğin sürdürülmesi konusunda hükümetin tutumunun olumsuz olduğu görülmüştür.

Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin devam ettirilmemesi halinde;
-İstihdamın azalmasına,
-İşsizliğin artmasına,
-Sosyal Sigortalar prim ödemelerinin azalmasına,
-İşsizlik ödeneği yükümlülüğünün artmasına,
-İş yerlerinin kapanmasına ve daha başka ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacağı aşikârdır.

Hükümet tarafından bu desteğin sürdürülmesi için ileri sürülen ‘kaynak yoktur’ gerekçesi kabul edilemez bir cevaptır.
Bu kaynağın bulunmaması halinde doğacak ekonomik ve sosyal sorunları gidermek için çok daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyulacağı açıktır ve hükümet de bu gerçeği görmemezlikten gelmektedir.
Bütün bu sorunlar hükümete anlatılmaya çalışılmış ancak hükümet bunları dikkate almamakta direnmiş  ve bizleri, çalışanlarımızı işten durdurmak ya da sosyal sigorta primlerini ödememek seçenekleri ile karşı karşıya bırakmıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak üyelerimizi, çalışanlarını değil, sosyal sigorta primlerini  ödemeyi durdurmaya çağırıyoruz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu konudaki girişim ve çalışmalarını devam ettirmekte kararlıdır. Hükümet, kendi ödemelerini yapacak kaynakları oluşturmaya devam edebilmek istiyorsa iş dünyasının sesine de kulak vermek zorundadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, gerekli uyarıları yapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

HÜKÜMET GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMADIĞI SÜRECE, SOSYAL SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİ ÖDEYEMEYİZ VE ÖDEMEYECEĞİZ!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası