Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), 54’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. KTTO Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurul, saat 10.00’da açılış ve saygı duruşu ile başladı. Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve Genel Kurul’a gönderilen mesajların okunması sonrasında KTTO Başkanı Fikri Toros, Genel Kurul’a hitap etti.

Toros, Kıbrıs Türk Toplumunun en köklü kurumlarından birisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirliğini ve yatırım ortamını iyileştirmek, toplumun ekonomik ve toplumsal gelişimine, bunun yanısıra dünya ile bütünleşmesine önemli katkı sağlayan faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Ülkemiz için daha fazla istihdam ve daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmanın ancak özel sektör ekseninde bir gelişmeyle mümkün olabileceğini vurgulayan Toros, Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik varoluşunun, kendi özel sektörünün güçlenmesine bağlı olduğunu söyledi. Çözüm olsa da olmasa da yapılması gerekenin reformları gerçekleştirmek, ekonomi odaklı siyasi vizyon geliştirmek ve Türkiye ile olan ekonomik, sosyal ve siyasal bağlarımızı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Oda Başkanı’nın konuşmasının ardından; TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat birer konuşma yaptı.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasında, Oda tarafından hazırlanan Rekabet Edebilirlik Raporu’nun başarılı bir çalışma olduğunu belirtti ve  bu rapordaki uyarıların yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkemizdeki kurumların içerisinde Devlet Planlama Örgütü ve Yatırım Geliştirme Ajansı’nın da işlevlerinin sorgulanması ve incelenmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık çalışmaları hakkında bilgi vererek devletle iş insanları arasında mahsuplaşmanın başladığını belirtti. İthalat sırasında alınan KDV konusunda bir geçiş süreci yaşandığını belirten Denktaş, konunun Odamızın yönlendirmesiyle ele alındığını ilgili yasa taslağının Salı günü meclisin gündeminde olacağını açıkladı.

Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasında, aralarında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da bulunduğu ekonomik örgütlerin ülke sorunları konusunda daha aktif olma ve mümkün olduğunca ortak davranış geliştirme kararının ve açıklamasının önemini vurguladı. Özellikle, iş çevrelerinin ortak açıklamasında ortak zeminde buluşmasının topluma pozitif olarak yansıyacağını belirtti.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, enerji ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Ülkemizde 100 bin öğrenci bulunduğunu belirten 3’ncü Cumhurbaşkanı, altyapı eksiklerinin yüksek öğrenimde devam ettiğini belirtti. Dr. Eroğlu konuşmasında, Kıbrıs Müzakere Süreci, enerji ve hidrokarbon yataklarının kullanımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantisinin önemi ve Rum tarafının tutumu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Genel Kurulda son konuşmayı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat yaptı. Kıbrıs Müzakere sürecinde Odamızın üstlenmiş olduğu rolün öneminin altı çizen Talat, müzakere sürecinin önünde kısıtlı bir zamanın bulunduğunu belirtti. Bu bağlamda, önümüzdeki süreçte Rum tarafının özellikle hidro karbon araştırmalarına Temmuz ayında başlama kararının en azından ertelenmesinin önemini vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 54’üncü Olağan Genel Kurulu yapılan konuşmaların ardından, Faaliyet ve Mali Raporların takdimi ve aklanması ile Oda Murakıbının tayini ile sona erdi.