Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 7 Ocak Seçimleri İle İlgili Değerlendirmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdiği milletvekilli genel seçimleri ile bir demokrasi sınavından daha başarıyla geçmiştir. Bu seçim sürecine çeşitli şekillerde katkı koyan tüm adaylara, yöneticilere ve seçmenlere teşekkür ederiz.

Seçim kampanyası ve oy kullanma günündeki olgunluk, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere tüm ilgililerin seçim sonuçlarının tartışılmasına olanak vermeyen titizliği bu süreci “başarılı” olarak nitelemek için yeterlidir. Ne var ki seçim süreci, Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözümsüz kalmasına neden olan zayıflıklarımızı da ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların başında seçim sistemi gelmektedir. Yeni değişikliklerle daha karmaşık ve uygulaması zor hale gelmiş olan seçim sisteminin sadeleştirmeye ve uygulanmanın kolaylaştırılması için elektronik olanaklardan yararlanmaya ihtiyaç duyduğu açıktır.

Seçim sonuçlarının parçalı bir parlamento yapısı ortaya çıkarması uzlaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Buna karşın, seçim kampanyalarının ülke sorunlarından daha çok, partiler arası rekabeti konu alan söylemlerle ve yolsuzluk iddiaları ile sürdürülmesi nedeniyle bir program üzerinde uzlaşmanın zor olacağı gözlemlenmektedir. Koalisyon arayışlarının, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasından veya takibinden vazgeçilmeden, toplum sorunlarının çözümünü esas alan bir program çerçevesinde sürdürülmesi ve en erken zamanda sonuçlandırılması toplum çıkarlarının korunması bakımından bir gerekliliktir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.