KIBRIS TÜRK TİCARET ODASININ ELEKTRİK ZAMMI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

“POPÜLİST SİYASET ANLAYIŞI SONUÇTA BİZİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI”

Yeni hükümetin ilk icraat olarak elektrik fiyatlarına yaptığı zam, bütün iş dünyası tarafından infial ile karşılanmıştır. Bu zamla birlikte iş insanları, iş yerlerini açık tutmanın mı, yoksa kapatmanın mı daha “akıllıca” olacağının değerlendirmesini yapmaya başlamışlardır. Hükümetin yaptığı bu zammın, topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri döneceği, etkilerinin yıkıcı olacağı kesindir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaklaşık 10 yıldan beri elektrik sorununu tartışıp durmakta olduğu halde, elektrik üretim ve dağıtım sisteminde herhangi bir yenileşme yapmamış; güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanmak gerektiği halde bu olanak yeterince kullanılamamış ve akaryakıta bağlı üretim ile kötü dağıtım sistemi bizi “fiili elektriksizlik” demek olan “pahalı elektrik” ile yüz yüze bırakmıştır.  Bu acı sonucun nedeni, KKTC’de egemen olan popülist siyaset anlayışıdır. POPÜLİST SİYASET ANLAYIŞI, SONUÇTA BİZİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI!

Elektrik üretimi ve dağıtımı konusunda tam bir çıkmaz ile karşı karşıya olduğumuz halde KKTC Hükümeti gerekli olan köklü dönüşüm için tedbir almaya başlamak yerine, verimsiz sistemin bedelini elektrik tüketicisine ödeterek aynı sistemi devam ettirmek yolunu seçmiştir. Bu tutum, kabul edilemez! Bu tutum, bugün için çözüm üretmediği gibi geleceğimizi aydınlatacak nitelikte de değildir.

Bu bağlamda belli başlı önerilerimiz şunlardır:

  • Yapılan zam hemen geri alınmalı ve elektrik fiyatları kilovatsaat başına 2 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Zamlar, ekonominin çarklarının dönmesini önlemeyecek şekilde zamana yayılarak yapılmalıdır.
  • Daha önce uygulanan çoklu tarifeye geri dönülerek elektrik tüketiminin zamana yayılmasına olanak verilmelidir.
  • Ekonomiye ve ailelere çok büyük bir yük oluşturan elektrik harcamalarının vergiye tabi olması kabul edilemez. Elektrik faturaları üzerinden alınan KDV derhal sıfırlanmalıdır.
  • İlgili bakanın “her gelen bir tekme atmış, faydalanmış” dediği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda bugüne kadar yaşananlar en iyi şekilde araştırılarak sorumlular kamuoyu ve yargı karşısına çıkarılmalıdır.
  • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yeniden yapılandırılmalı; yönetim kurulu iş dünyasının ve uzmanlık örgütlerinin temsilcilerine de yer verilerek genişletilmeli ve hükümetlerden bağımsız olarak görev yapacak şekilde oluşturulmalıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri hükümetlerin ömrü ile ilişkili olmamalıdır. Yeni hükümetin atayacağı yönetim kurulu bu anlayışa uygun olarak belirlenmelidir.
  • KKTC’nin enerji politikasını belirleyecek olan Enerji Üst Kurulunun Başbakanlığa bağlı bir şekilde oluşturulmalı ve hemen iş başı yapmalıdır. Elektrik politikaların yenilenmesi süreci, tam bir açıklıkla yönetilmelidir.
  • Kıb-Tek’in ihtiyaç duyacağı kamusal kaynak temin edilirken herhangi bir vergi artırıma gidilmesi düşünülmemelidir. Ekonominin elektrik fiyatlarının zamlanması gibi başka herhangi bir vergi artırımını da kaldıramayacağı unutulmamalıdır.

Sadece KKTC devleti değil, Kıbrıs Türk halkı da yeni bir sınavla karşı karşıyadır. Enerji ihtiyacının karşılanması konusunda elde edeceği başarı, kendi kendimizi yönetme iddiasını destekleyecek veya bu iddianın küçümsenmesine neden olacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, enerji konusunda yıllardan beri gösterdiği duyarlılığı devam ettirerek bu sürece tam kapasite ile katılmak kararlılığındadır.

İlgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası