KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NIN GENEL SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ

Kıbrıs Türk halkı bir seçim sınavını daha başarıyla geride bıraktı. KKTC Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar sonucunda gerçekleşen milletvekilliği erken genel seçimlerinin siyasi liderlerin birbirlerine saygıdan ödün vermeden yürüttükleri çalışmalarla, herhangi bir sıkıntıya neden olmadan, büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleştirilmesi ve sonuçların da aynı olgunlukla karşılanması tarafımızdan memnuniyet ve gururla takip edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkı, Covid-19 salgını ve ekonomik kriz nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Covid-19 salgınının sonuna gelmekte olduğumuz gibi bir izlenim olmakla birlikte ekonomik sorunlar hem işletmelerimizi, hem de çalışanlarımızı bunaltmış durumdadır. Böyle bir ortamda KKTC Meclisi’nde temsil edilme olanağı bulan siyasi partilerimize Kıbrıs Türk halkının sorunlarını çözme konusunda büyük sorumluluklar düştüğüne inanıyor ve hepsine başarılar diliyoruz. Mecliste temsil edilme olanağı bulan siyasi partilerimizin ülke ve toplum sorunları konusunda tam bir işbirliği yapmaları en önemli beklentimizdir. Yeni bir reform sürecine girerek kendimizi Covid-19 salgını sonrasına hazırlamamız ve rekabet gücümüzü artırmamız kaçınılmazdır. Bu dönemde dönemde kısır siyasi çekişmelere asla tahammülümüz yoktur.

Bütün siyasi partilerimizden beklentimiz, meclis çatısı altında tam bir işbirliği yaparak toplumsal sorunların çözümüne katkı koymalarıdır. Yeni dönemde “nisap krizi” gibi yapay krizleri veya benzerlerini yaşamak istemiyoruz. Bu noktada meclisin en büyük iki partisi olarak seçimden çıkan Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin gerekirse ortak hükümet kurmak da dahil olmak üzere her konuda işbirliği yapmalarının toplumsal bir zorunluluk olduğunun da altını çizmek isteriz. Bu partilerimiz, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yasama organında toplumsal çıkarlar temelinde tartışılması ve şekillenmesi için de öncü olmalıdırlar. Geçmişte yaşadığımız türden popülist yaklaşımlara ve bu yaklaşımdan kaynaklanan krizlere asla fırsat verilmemesi gerekir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu süreci yakından takip etmeye, işbirliklerini kolaylaştırmak için üzerine düşeni yapmaya ve görüşlerini halkımız ile paylaşmaya devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (a.)
Yönetim Kurulu Başkanı
Turgay Deniz