Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili Basın Açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi işler ve Dış ilişikler Komitesi’nin gündeminde olan Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarı, üç yıl kesintisiz çalışma izni süresini dolduran yabancı uyruklu kişilerin yeniden çalışma izni alabilmeleri için en az doksan gün yurtdışında kalmalarını zorunlu kılacak bir düzenleme öngörmektedir. Yabancı çalışanlar ile ilgili düzenlemeler bütünlüklü bir gözden geçirme ve düzenlemeye ihtiyaç duyduğu halde bu yapılmamakta, tersine yeni zorluklarla iş dünyasının iş gücü ihtiyacını karşılaması zorlaştırılmış olmaktadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ekonominin nasıl çalıştığını ve reel sektörün durumunu dikkate almayan bu düzenlemenin kabul edilemez olduğunu değerlendirmektedir.

Reel sektörün kalifiye eleman bulma ve istihdam etmede büyük sıkıntılar yaşadığı ortadayken, üç yıl kesintisiz çalışma izni süresini dolduran yabancı uyruklu çalışanlara üç ay gibi çok uzun bir süre yurtdışında kalma zorunluluğunun getirilmesi, ülkedeki mal ve hizmet üretimini kesintiye uğratacak, işletmeleri verimsizliğe itecektir. Bu düzenleme çalışanların zamanla oluşturdukları bilgi ve becerinin işletmelerin verimliliği lehine kullanılmasını engelleyecek, işletmeleri her seferinde yeni ve deneyimsiz çalışanlar istihdam etme durumuna düşürecektir. Sonuçta özel sektörün rekabet gücüne darbe vurulacaktır. Bu düzenlemeyi geçirmek isteyenler, küçüklü büyüklü binlerce işletmeye, uğranılacak zararın nasıl telafi edileceğini de açıklamak zorundadır.

Öyle anlaşılmaktadır ki bu yapılan düzenleme aslında iş yaşamının ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade yerel istihdamın teşvik edilmesi veya beyaz kimlik ve dolaysıyla yurttaşlık verilmesinin önünün kesilmesi ile ilgilidir. Eğer amaç buysa, maalesef kaş yapayım derken göz çıkarılmaktadır.

Yerli istihdamın teşvik edilmesinin veya yurttaşlık ile ilgili düzenlenmenin yolu, çalışma hayatının verimliliğini doğrudan etkileyecek bir düzenlemeden geçmemelidir. Mevcut düzenleme bu haliyle ülkemizi yönetenlerin ekonomiden hiç anlamadıklarını kanıtlar niteliktedir. Yasa yapıcılar, bu amaçlar için başka yöntemler geliştirmelidirler.