Kıbrıslı Türklere Yönelik Yapılan Saldırılarla İlgili Basın Açıklaması

“Toplumlar arası güvene zarar veren saldırılar ve nefret söylemleri için acil eylem planı yapılsın

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bir basın açıklaması yayınlayarak başta Kıbrıslı Türklere ve araçlarına yönelik saldırılar olmak üzere adadaki toplumlar arasında gerginlik yaratan olayların önüne geçilmesi için acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

Oda’dan yapılan açıklamada Kıbrıs adası üzerinde bir uzlaşı ortamı yaratmanın iki önemli boyutu olduğu vurgulanarak liderler düzeyinde devam eden görüşmelerin Kıbrıs’taki kurulması öngörülen siyasal yapıyı şekillendirdiğini, oysa toplumlar arasında karşılıklı anlayış, yakınlaşma ve uzlaşının tesis edilmesinin en az siyasi bir uzlaşı kadar önemli olduğu belirtildi. Güven Artırıcı Önlemler’in çeşitli bürokratik gerekçelerle ertelenmesine, gecikmesine veya hiç gerçekleşmemesine de değinilen açıklamada, cep telefonlarının karşılıklı olarak çalışması, ticari araçların Güney’e geçişi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gibi konularda KTTO’nun yıllardır sarfettiği çabanın aslında toplumların yakınlaşmasına ve önyargıların kalkmasına katkı sağlayacağına vurgu yapılarak, “sorunların çözümü için kararlı davranılmamasının olumsuz sonuçlarını görmeye devam ediyoruz” denildi.

Çalışma komitesi kurulsun, eylem planı açıklansın

Açıklamada “Kıbrıslı Türklere ve araçlarına yönelik saldırıların devam etmesi; ırkçı ELAM’ın Meclise girecek kadar oy alması; okullarda hala daha düşmanlığa dayalı, soğuk savaş propagandalarını çağrıştıran eğitim uygulamaları olması ve nefret suçu işleyenlerin cezalarının geçiştirilmeleri toplumlar arasındaki güveni zehirlemektedir. Yöneticilerin bu konuda gecikmeksizin kapsamlı ve radikal önlemler almaları gerekmektedir” denildi. Oda açıklamasında liderlere de çağrıda bulunularak nefret söylemlerine ve saldırılarına yönelik ortak bir çalışma komitesi kurmalarını, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını kamuoyuyla paylaşmaları istendi.

Saldırılar olmadan önlemler alınmalı

Ticaret Odası açıklamasında nefret söylemleri ve saldırıların toplumların milli ve tarihi öneme haiz günlerinde yoğunlaştığının bilindiği hatırlatılarak, yıldönümlerinin yoğun olduğu bir döneme girildiği bilinciyle nefret söylemleri, saldırılar ve geçişlerin kapatılması gibi müdahalelerin olmaması için acilen önlem alınmalıdır denildi.