Kimyasallar Yasa Tasarısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Kimyasallar Yasa Tasarısı,  Resmi Gazete’de yayımlanarak  18 Ağustos 2022 tarihinde görüşünüze açılmıştı. Bahse konu tasarı Cumhuriyet Meclisinde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmeye devam etmektedir.

Yeniden hatırlatlatmak gerekirse ; Yasanın amacı, bu yasa kapsamındaki kimyasalların imalatı, ithal edilmesi  ve kullanılması sonucu oluşabilecek insan ve çevre için potansiyel zararları ve riskleri kontrol etmek ve yönetmektir.

Yasa tasarısının kapsamı çok geniş olup, özetle aşağıdaki unsurları içermektedir.

 • Güvenli Kullanım,Kimyasal Güvenliği ve Muafiyetler
 • Yetkili Makam,Yetkili Makamın Sorumlulukları
 • Kimyasalların Sınıflandırılması, Etikenlenmesi ve Paketlenmesi
 • Arz Zincirinde Bilgi
 • Biyosidal Ürünlerin Piyasaya Sürülmesi
 • Deterjanların Piyasaya Sürülmesi
 • Belirli Tehlikeli Kimyasalların Üretimi,Piyasaya Sürülmesi ve Kullanımlarıyla İlgili yasak ve Kısıtlamalar
 • Tehlikeli Kimyasalların İmalatı, Piyasaya Sürülmesi, Kullanılması ve Depolanması
 • Denetim ve Yaptırım
 • Denetçilerin Görev , Yetki ve Sorumlulukları
 • Suçlar, Cezalar, Harçlar ve Tüzük Yapma Yetkisi

Yasanın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu kapsamda, ilgili yasa taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizi fikriyetursun@ktto.net eposta adresine iletmeniz önemle rica olunur.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzman Yrd.