Kira Ödemeleri

Sayın Üyemiz,

Covid-19 tedbirleri kapsamında kiracı kiralayan ilişkileri Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Özetle bu Kararname’ye göre;

– Kiracılar Nisan 2020 – Mayıs 2020 tarihlerine ilişkin olarak ödemekle yükümlü oldukları kira yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, konut ve/veya işyeri kiraları da dahil, bu kira bedelleri Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayarak eşit taksitlerle en fazla 6 ay içerisinde ödeyebilecek.

Kiralayanlar da kiracılar tarafından ödenmeyen kira bedelleri için kira ödeme mükellefiyeti yerine getirilinceye kadar stopaj vergisi ödemeyecek.

 Düzenleme 1 Nisan 2020 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer ve 30 Haziran 2020 tarihinde yürürlükten kalkar.

İlgili Kararname’nin tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı