Kısmi Çalışma Hakkında

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname ile kısmi çalışma düzenlemesinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, işverenlerin kısmi çalışma kapsamında çalıştırabileceği sigortalı çalışan sayısı işyerindeki toplam çalışan sayısının % 60’ını aşamayacağına ilişkin düzenleme, çalışma izinli sigortalılar açısından% 90’ını aşamayacağı şeklinde düzenlenmiştir.

Düzenlemeye ilişkin Sigortalar Yasası’nı kapsayan Kararname için lütfen tıklayınız.

Düzenlemeye ilişkin Sosyal Güvenlik Yasası’nı kapsayan Kararname için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.

Saygılarımla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı