Kısmi Çalışma

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Yasa Gücünde Kararnamelerle Covid-19 salgınından neticesinde ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan işverenlerin istihdam ettiği çalışanlarının istihdamını sürdürebilmesi ve çalışanların iş ilişkisinin devamını sağlamak için İş Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında kısmi çalışmaya ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemenin özeti aşağıdaki gibidir;

– 14 Mart 2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesine kayıtlı çalışanları kapsar. Bu tarihten sonra işe başlayanları kapsamaz.

– Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli işyerlerinde çalışanlar, bankacılık, finans ve eğitim sektörü, ile inşaat sektörü (ofis çalışanları hariç), beton santralleri (ofis çalışanları hariç), taş ocakları (ofis çalışanları hariç) çalışanları için uygulanmaz.

– Günde 4 saatten az 8 saatten fazla, 1 ay çalışma süresinin %50’sinden az %75’inden fazla olamaz.

– Brüt ücretin %50’sinden az %75’inden fazla olamaz ve brüt asgari ücretin %50’sinden az olamaz.

– Sosyal sigorta prim ödeme gün sayısı 15 günden az 21 günden fazla olamaz.

– Kısmi çalışan sayısı toplam çalışan sayısının %60’nı aşamaz. Ancak çalışan sayısı en fazla 10 olan işyerleri için bu kural uygulanmaz.

– Süresi 4 ayı ve 30 Eylül 2020 tarihini geçemez.

– Kısmi çalışma süresinin bitiminden itibaren işveren çalışanını 6 ay süre ile işten durduramaz.

– Uygulama başvurunun yapıldığı ayı izleyen ayın ilk günü başlar.

 

Düzenlemeye ilişkin İş Yasası’nı kapsayan Kararname için lütfen tıklayınız.

Düzenlemeye ilişkin Sosyal Güvenlik Yasası’nı kapsayan Kararname için lütfen tıklayınız.

Düzenlemeye ilişkin Sigortalar Yasası’nı kapsayan Kararname için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

 

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı