Kısmi Mesai ve Ücret Desteği İle İlgili Basın Açıklaması

Salgın tehlikesi nedeniyle kapatılan iş yerlerinde çalışanlara maaş desteği verilmesi ve piyasadaki daralma nedeniyle çalışanların kısmi mesai yapmasına olanak sağlanması, salgınla mücadelenin önemli iki unsuru olarak ortaya konulmasına karşın, bu iki konudaki çalışmalar ihtiyacı karşılamaktan ve amaca hizmet etmekten uzaktır.

Kapatılan iş yerlerinde çalışanlara aylık olarak 1500 TL veya daha az miktarda maaş desteği verilmesi kararlaştırılmış olmasına karşın, bu destek, 50 günden fazla kapalı kalan iş yerleri çalışanlarına bile sadece bir kez verilmiştir. Öngörülen 60 bin kişi yerine 45 bin kişiye verilen bu destek, eldeki kaynak düşünüldüğü zaman, işçi çıkarmamak koşulunu yerine getiren işletmelere beş ay süreyle devam ettirilmelidir. Çalışanları korumayı amaçlayan bu uygulamanın en azından Haziran ayında da tekrar edilmesi, hem çalışanlar hem de işletmeler bakımından önemli bir gerekliliktir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda herhangi bir çalışma yapmaması kabul edilemez bir tutumdur ve salgınla mücadelede yetersiz kalındığının önemli bir göstergesidir.

Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önerisi ile karar altına aldığı Kısmi Çalışma Kararnamesi de, getirdiği istisnalar ve sınırlamalar nedeniyle amaca hizmet etmeyen bir yapıdadır. İş yerlerinin kısmi çalıştırabileceği kişiler için kota konulması; ilgili kararnamenin yürürlülük süresinin kısa tutulması ve bu süre sonunda işçi durdurulmasının yasaklanması ilk bakışta dikkati çeken sakıncalardır. Bu sakıncalar, bu kararnameyi daha şimdiden uygulanamaz duruma düşürmüştür.

Salgın tehlikesine karşı yapılan çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın performans ile yetersizliğini açık bir şekilde kanıtlamıştır. Bu yetersizlik uzun yıllardan beri devam eden sorunlardan kaynaklanıyor olsa bile, bu yetersizliklerin kabul edilerek giderilmeye çalışılmaması bugünün önemli bir sorunu olarak görülmelidir.

Çalışma alanı ile ilgili düzenlemelerin, toplumsal geleceğimiz için büyük önem taşıdığı açıktır. Kaldı ki, salgın sürecinin en fazla etkilediği alan çalışma yaşamıdır. Günü kurtarmayı amaçlayan etkisiz önlem ve davranışlar, toparlanma sürecini uzatarak ekonomimize onarılması güç hasarlar verecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu’nu bu sorunları gidermek için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer ekonomik örgütlerin önerilerini dikkate almaya ve birlikte çalışmaya davet ederiz.