Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı 2

Sayın Üyemiz,

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ile ilgili olarak Resmi Gazete’de bir emirname yayımlanmıştır.

Emirnameye göre mevcut Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı süresi dolacağından aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle sabah saat:00:00’den itibaren, 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle, ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde yasak devam edecektir.

1. Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

2. Yukarıda 1’inci madde uyarınca muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, sadece yine yukarıdaki 1’inci madde uyarınca faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek, zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgâhına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

3. Lapta, Karşıyaka, Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacaktır.

4. Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Bilginize sunulur,

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı