KKTC – TC arasında İşgücü Anlaşması

Sayın Üyemiz,

KKTC – TC arasında İşgücü Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Söz konusu anlaşma, iki ülke arasındaki işgücü değişimi düzenlemesinin KKTC yönünden yasal işlerlik kazandırmasını amaçlamaktadır.

Bu anlaşmanın içerdiği bazı hususlar aşağıdaki gibidir;

  • İşverenler, Türkiye İş Kurumu veya iş ve işçi bulmaya aracılık eden resmi makamlardan izinli özel istihdam bürolarına işçi temini maksadıyla doğrudan başvuruda bulunabilirler.
  • İşverenin talebi halinde, aranan niteliklere uygun başvuru yapanların özgeçmişleri elektronik ortamda veya diğer haberleşme kanallarıyla Türkiye İş Kurumu tarafından en geç 15 gün içinde işverene iletilir.
  • Çalışma ve ikamet izinlerinin verilmesinde, her bir Taraf kendi mevzuat hükümlerini uygular.
  • Çalışma izni başvuruları, ilgili kurumlarca en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.
  • Anlaşmanın yürürlüğe girişi Madde 13’te düzenlenmiştir.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize saygılarımızla duyurulur.