KKTC – TC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

Sayın Üyemiz,

KKTC – TC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

Söz konusu anlaşma, iki taraf arasında sosyal güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi ve sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasında iki tarafın vatandaşlarının eşit muamele görmelerini amaçlamaktadır.

Bu anlaşmanın içerdiği bazı hususlar aşağıdaki gibidir;

  • Taraflardan birinin ülkesinde istihdam edilen kişi, işvereni tarafından belirli bir işin ifası için diğer Tarafa görevli olarak gönderilirse, bu kimse aynı işverenin ücretli çalışanı sıfatını koruması kaydıyla, 24 ayı geçmemek koşulu ile ilk Tarafın mevzuatına tabi olmaya devam eder. Her iki tarafın yetkili makam veya yetkili kurumlarının önceden onayı alınması şartıyla söz konusu süre 60 aya kadar uzatılabilir.
  • Taraflardan birinin ülkesinde bağımsız olarak çalışan kişi, geçici olarak faaliyetini sürdürmek üzere diğer Tarafa gittiği takdirde, 90 güne kadar ilk Taraf mevzuatına tabi olmaya devam eder. Her iki tarafın yetkili makam veya yetkili kurumlarının önceden onayı alınması şartıyla söz konusu süre 180 güne kadar uzatılabilir.
  • İşverenleri tarafından belli bir işin icrası için geçici görevle diğer Taraf ülkesine gönderilen sigortalı şahıs ve yanlarında ikamet eden aile bireyleri, diğer Taraf ülkesinde sağlık, hastalık ve analık sigortası yardımlarından yararlanırlar.
  • İki taraf ülkede ayrı zamanlarda geçen sigortalılık süreleri birleştirilebilir.
  • Anlaşmanın yürürlüğe girişi Madde 44’te düzenlenmiştir.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize saygılarımızla duyurulur.