KOBİGEM Hibe Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan Mali Destek Kısmi Hibe Programları çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için 4 milyon TL, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için  4 milyon TL ve Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı için de 5 milyon TL olmak üzere 13 milyon TL tahsis edilmiştir.

 

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı için  son başvuru tarihi 19 Aralık 2018 saat 16:00 dır. Programın amacı, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1 : Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslararası ticaret imkanlarına kavuşturulması Öncelik 2: Kar amacı gütmeyen Kurum/Kuruluşların hizmet kalitesini ve üyelerinin kapasitesinin artırılması. Kar amacı güden kuruluşlar için verilecek destek Asgari tutarı: 100.000 TL, Azami tutarı: 500.000 TL, Kar amacı güymeyen kuruluşlar için verilecek olan destek Asgari tutar: 50.000 TL. Azami tutar: 200.000 TL. olacaktır.

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için son başvuru tarihi 19 Aralık 2018 saat 16:00 dır. Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen bu programın amacı, ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Turizme dönük tesislerin hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması Öncelik 2: Turizme dönük yeni tesisler oluşturulması Öncelik 3: Turizm potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlerin desteklenmesi. Öncelik 1 için verilecek destek  Asgari tutarı: 25.000 TL, Azami tutarı: 400.000 TL, Öncelik 2 için verlecek destek Asgari tutarı: 25.000 TL, Azami tutarı: 500.000 TL. ve Öncelik 3 için verilecek destek Asgari tutarı: 25.000 TL, Azami tutarı: 150.000 TL. olacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için son başvuru tarihi 19 Aralık 2018 saat 16:00 dır. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen bu programın amacı, tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması Öncelik 2: Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması Öncelik 3: Tarım ve kırsal alanlara yönelik kapasite ve ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi. Kar amacı güden kuruluşlar için verilecek destek  Asgari tutarı: 25.000TL, Azami tutarı: 300.000TL, Kar amacı güymeyen kuruluşlar için verilecek olan destek Asgari tutarı: 25.000TL. Azami tutarı: 200.000TL. olacaktır.

Mali Destek Programına başvuru belgelerine  http://kobigem.gov.ct.tr/ ulaşılabilir. Daha detaylı bilgi İş Geliştirme Uzmanımız Şükran Özerdem’den 2283645 numaralı telefondan veya sozerdem@ktto.net  adresinden temin edilebilir.

 

Programlara ilişkin bilgilendirme toplantıları ilişikte bilgilerinize sunulmaktadır.