Koordinasyon Ofisi ile İlgili Basın Açıklaması

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinasyon Ofisi ile ilgili kamuoyunda yeralan  tartışmalar, konunun bir krize dönüşme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir taraftan Türkiye ile olan özel bağlarımıza, diğer taraftan da  sosyo-kültürel yapımıza sahip çıkılması ve korunmasına büyük önem vermektedir. Kıbrıs Türk Toplumunun tüm düşünce ve inançlara hoşgörülü, seküler, demokrasiyi benimsemiş ve içsel özellikler içeren toplumsal yapısına sahip çıkmasını ve sorgulayıcı olmasını anlaşılabilir bir tepki olarak değerlendirmektedir.

Ancak, gelirlerini takriben %86 gibi bir oranda  sadece cari harcamalara ayıran verimsiz bir mali yapının, fiziksel altyapıyı ve ekonomiyi geliştiremediği gibi, sportif ve kültürel değerlerin gerektirdiği etkinlik ve yatırımlara kaynak ayıramadığı da görülmektedir. Bu durumda,  toplumsal özü için bile dış yardıma muhtaç hale gelinmiş olmasının da kamuoyu tarafından sorgulanması beklenmektedir.

Koordinasyon Ofisi protokolunun Mecliste onaylanması ile devam eden süreç maalesef endişe verici bir hal almıştır. Üzülerek ifade ederiz ki ilgili tüm siyasiler konuyu akılcı bir şekilde işleyememiş olmaları sonucu ortaya çıkan durum yanlış mecralara sürüklenme tehlikesine sahiptir.

Türkiye’nin iç siyasetine ilişkin değerlendirmeler, Kıbrıs Türk Toplumunun Türkiye ile olan ilişkilerinin dışında yapılmalı, KKTC’nin Türkiye ile olan ilişkilerinin siyasetin üzerinde çok özel bir konumda olduğu unutulmamalıdır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tüm taraflara çağrı yaparak, tepkisellikten arınmış, sağlıklı ve rasyonel bir diyalog süreci içerisine girmeye davet eder.