Kozmetik Ürünleri Kurulunun SSS Belgesi ile İlgili Aldığı Kararlar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı, Kozmetik Ürünleri Kurulu tarafından 10 Kasım 2022 tarihinde yapılan toplantıda,  ithalatçı firmadan kozmetik ürünlerle ilgili (ithalat yaptığı ülkeye göre) istenilecek Serbest Satış Sertifikası (SSS) kriterleri aşağıda belirlenmiştir. Söz konusu kriterler 2 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1. T.C’den ithal edilen ürünler için;  orjinal Serbest Satış Sertifikası (orjinal değilse TC noter tasdikli olmalıdır.)

2. AB, Amerika vb.ülkelerden ithal edilen ürünler için; orjinal veya fotokopi Serbest Satış Sertifikası belgesi kabul edilecektir.

3. 3.Dünya ülkelerinden ithal edilen ürünler için; orjinal veya QR kodlu fotokopi Serbest Satış Sertifikası belgesi kabul edilecektir.

Not: Orjinal Serbest Satış Sertifikası (SSS) belgesi kesinlikle İlaç ve Eczacılık Dairesinde kalmayacaktır. Firma orjinal SSS belgesi ile birlikte fotokopisini de getirecektir. Fotokopilere IEDM mührü vurulup ‘orjinali görülmüştür’ ibaresi düşülecektir.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yrd.