Kozmetik Ürünleri Serbest Satış Sertifikası

Sayın Üyemiz,

23/2001 sayılı Kozmetik Ürünleri Yasası kapsamında oluşturulan Kozmetik Ürünleri Kurulu’ndan Odamıza iletilen bilgiye göre;
Serbest Satış Sertifikalarının üzerinde bitiş tarihi bulunmuyorsa 1 yıl geçerliliği bulunmaktadır. Ayrıca süresi dolan sertifikaların 29 Şubat’a kadar yenilenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası