KTTO, AB fonlarıyla ilgili açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde sivil toplum örgütleri için ayrılmış fonlardan yararlanan kurumların listesini kamuoyunun dikkatine getirerek, Avrupa Birliği’nden katkı alan sivil toplum kuruluşlarından ve Avrupa Birliği’nden bilgi talep etmiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası halihazırda bir gazetenin yayını üzerine 16 Ağustos 2016 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile birlikte yürüttüğümüz Leading By Example projesi hakkında kapsamlı bir sunum yapmış ve alınan kaynakların hangi şekilde kullanılmakta olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı.

Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde yapılan altyapı, AB uyum çalışmaları, sivil toplumun güçlendirilmesi gibi çeşitli alanları kapsayan her türlü destek KKTC makamlarının bilgisi, katkısı ve onayı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu gerçeğe rağmen kamuoyuna açık olan bilgilerin sanki yeni açığa çıkarılmış gibi sunularak kafalarda soru işaretleri yaratılmaya çalışılması üzüntü vericidir.

Kıbrıs sorununun geldiği bu kritik aşamada toplumda kamplaşmalar yaratmak, devlet kurumlarının denetiminde olan kamuoyuna açık bilgileri suçlayıcı ifadelerle paylaşarak demokratik çoğulcu yapımızın önemli unsurları sivil toplum kuruluşlarını herhangi bir ayrım yapmadan zan altına koymaya çalışmak toplumsal bütünlüğümüze zarar vermektedir.

Başta Sayın Başbakan Yardımcısı olmak üzere kamusal görev yüklenen herkesi sorumluluk içinde davranmaya ve sivil toplumla işbirliği içinde hareket etmeye davet ederiz. Hükümet edenlerin önceliği toplumu bölmek değil, olası bir çözümde Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının korunması ve ekonomimizin maksimum fayda sağlayabilmesi için Yapısal Dönüşüm Programı’ndaki hedefleri tutturmak ve Kıbrıs görüşmeleri çerçevindeki uyum çalışmalarını halkımızın lehine yürütmek olmalıdır.