KTTO Başkanı Fikri Toros Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

 KTTO

2017 YENİ YIL MESAJI 

Saygıdeğer Halkımız,

2017 yılına yaklaştığımız bu günler, Kıbrıs’ımızın tarihi bir dönemine tanık olmaktadır. Yarım yüzyılı aşan bir süreden bu yana devam eden Kıbrıs sorununun çözümü için sarf edilen çabalara bakıldığı zaman, adil ve kalıcı bir sonuca yakın olduğumuzu değerlendirebiliyoruz. Krizlerle ve istikrarsızlıklarla çevrili bölgemizde gelecek kuşakların huzur ve refah içinde varlıklarını sürdürebilmeleri için karşılıklı saygı temelinde bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Bu kadar uzun süre devam eden bir sorunun çözümü elbette kolay olmayacaktır. İki Toplum Liderinin yapacağı bir anlaşmanın, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönüşmesine ilişkin son kararı yine referandumlar aracılığıyla her iki toplum verecektir. Yakın geçmişten de çok iyi bildiğimiz üzere referandumlar yıpratıcı süreçlere ve kamplaşmalara yol açabilmekte ve toplumlar içerisinde parçalanmaya neden olabilmektedir. Bu tehlikenin önüne geçmek hepimizin sorumluluğu olmalıdır!

Bu bağlamda, 2017 yılında sürecin ne şekilde ilerleyeceğine bakmaksızın, birlik ve beraberliğe dayalı toplumsal bütünlük içerisinde geleceğimizi tesis etmemiz gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs’ın mevcut mali ve idari yapısı maalesef sürdürülebilir değildir. Kaynaklarımızı verimli kullanamamakta, yatırımların önünü açacak düzenlemeleri yapamaz durumdayız. Bütçemiz büyük oranda cari gider ve transferlere ayrılmaktadır. Altyapıya, sağlığa, eğitime ve sürdürülebilir bir çevreye gerekli kaynağı ayıramaz durumdayız. Halbuki, ülke sorunlarımıza kapsamlı çözüm üretmek hepimizin önceliği olmalıdır.

Odamızın, “çözüm için çalışmak ve Kuzey Kıbrıs için gerekli reformları yapmak birbirleriyle çelişmez; aksine, bu iki hedef birbirini tamamlayan hedeflerdir” söyleminin anlamı da işte budur. Çözüm süreci hangi şekilde ilerlerse ilerlesin ekonomimizi ve idari yapımızı küresel rekabete uygun şekilde yeniden tesis etmemiz gerektiği artık geniş kesimler tarafından da kabul edilmektedir.

2016 yılını birçok sosyal ve ekonomik sıkıntıyla geride bırakıyoruz. Her sabah gazetelerimize yansıyan; geleceğimize dair beklentilerimizi ümitsizliğe hapseden sayısız gelişmeler yaşanmakta, radyo ve televizyonların yanı sıra sosyal medya etkileşimleri de bizleri karamsarlığa sevketmektedir. Dünyada da adeta moda haline gelen aşırı akımlar, radikal söylemler, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı, insanlığın asgari beklentileri olan haklara, özgürlük ve liberal değerlere saldırı olarak müşahade edilmektedir. Gerek içte gerekse dışta yaşanan bu olumsuz tablodan kurtulabilmek için hoşgörüye, işbirliğine, insanlığın ortak etik değerlerine ve şüphesiz çok çalışmaya ihtiyacımız vardır.

Bu karamsar tabloya rağmen iyi yetişmiş, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, fikir üreten, inovasyon ve girişimcilik ruhuyla yoğrulmuş genç kuşaklara baktıkça geleceğin bize aydınlık getireceğine olan inancımız artmaktadır. 2017’nin tüm Dünya ülkelerine sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi en büyük dileğimizdir. Dünyada süregelen ekonomi, hukuk, teknoloji ve insan hakları başta olmak üzere, uygarlığın her alanındaki büyük yarışta Kıbrıs Türk Toplumu insanlığı yücelten tüm güzel değerleriyle yer almalıdır. Sevgi ve kardeşlikle yoğrulmuş mayamız bizlere huzuru; huzur da ekonomik kalkınmayı ve refahı  getirecektir. İş dünyası olarak uluslararası toplumla bütünleşerek kalıcı değere sahip olacak yatırımlarımızda herkese daha fazla iş ve aş sağlayarak refah seviyesini yükseltmek için yılmadan çalışmakta kararlıyız.

Yeni Yılınızı en içten sevgi ve saygıyla kutlarken, 2017 yılının barış, istikrar ve refah yolunda tarihte iz bırakmasını temenni ediyorum.

 

Fikri Toros,

Başkan,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası