KTTO MECLİSİ, PARTİ AMAÇLARIYLA İŞE ALINANLARIN SÖZLEŞMELERİNİN UZATILMAMASINI DOĞRU BULDU VE UYARDI:

“PARTİZANCA İSTİHDAMLAR SON BULMALI”
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, Şubat 2013’te yayınladığı bildiri ile karşı çıktığı istihdamlarla devlet kadrolarına sözleşmeli olarak yerleştirilenlerin sözleşmelerinin uzatılmayacağına ilişkin açıklamaları, doğru bir açıklama olarak değerlendirdi.
 
“Sözleşmelerini yenilememe kararı, gelecekte benzer uygulamaları caydırması bakımından da önem taşımaktadır”
KTTO Meclisi, Ulusal Birlik Partisi hükümeti döneminde, kurultay çalışmaları sırasında, kurultay maksatları ile yapılan istihdamların “devlet bütçesini, kamu hizmetlerinin etkinliğini, özel sektörün verimliliğini ve toplum ahlakını uzun yıllar devam edecek şekilde olumsuz yönde etkilemekte” olduğunu belirtmişti. Bugünkü hükümetin, toplum hayatını olumsuz yönde etkileyen bu uygulama ile kamu görevine girenlerin sözleşmelerini yenilememe kararı, gelecekte benzer uygulamaları caydırması bakımından da önem taşımaktadır.
 
“Devlet hizmetlerinin yasalara ve amaca uygun istihdamlarla yürütülmesi esastır”
Ne var ki, hükümetimizin geleceği de olumlu yönde etkileyecek olan bu kararının devamlılığı ve şimdiki hükümetin de parti amaçlarıyla, gereksiz ve usulsüz istihdamlar yapmaması büyün önem taşımaktadır. Devlet hizmetlerinin yasalara ve amaca uygun istihdamlarla yürütülmesi esastır ve bu esasın her hükümet tarafından sıkı bir şekilde uygulanması, yaşanan bozulmayı geri döndürmemize yardımcı olacaktır.
 Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetlerin istihdam politikasını yakından izlemeye ve görüşlerini Kıbrıs Türk kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.