KTTO, Muhaceret Affı ile ilgili açıklama yaptı

KKTC Hükümeti, gerek ziyaretçi izni, gerekse ikamet izni, iş kurma izni veya çalışma izni ile ülkemize gelip herhangi bir nedenle kurallara uymayarak cezaya çaptırılmış olanların cezalarını ödeme koşullarını değiştirmiş ve bu anlamda “af” sayılacak yeni bir uygulamaya imza atmıştır.

Af niteliği taşıyan her yeni düzenleme, yakın geçmişte söz konusu kurallara uyarak yükümlülüklerini yerine getirenleri adeta cezalandırmakta bu haliyle büyük adaletsizliklere yol açmaktadır. Bu haksızlığı dengeleyebilmek adına yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için, borçlanma dahil çok sayıda özveride bulunanlar için bazı yeni imkânlar sağlanmalı, bu kurum ve vatandaşlar ödüllendirilip teşvik edilmelidir.

Bu adaletsizliğe rağmen,  yeni düzenleme iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan esnekliği artıracak, tıkanan işlerin önünü açacak ve mağdur olan çalışanların mağduriyetlerini gidermelerine imkan verecektir. Dolayısıyla pek çok iş insanı ve çalışan tarafından memnuniyetle karşılanacak hükümler içermektedir. Geniş bir çerçeveden bakıldığında devletin sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesinin işletmeleri nerdeyse iflasa sürüklediği ve, çok sayıda çalışanın da mağdur olduğu unutulmamalıdır. Sadece Oda üyelerimiz arasında 9-17 Haziran 2016 tarihleri arasında yapmış olduğumuz araştırmada üyelerimizin yaklaşık 14 milyon TL tutarında kamu kurumlarından alacaklı olduğunu tespit etmiştik.

Bu çelişik durum, ülke sorunlarına çözüm üretemeyen yasal düzenlemelerin kısa ömürlü olmaya mahkum olduklarını ve hem işverenler hem de çalışanlar için adaletsizlik ürettiklerini yeniden kanıtlamıştır. Bu kapsamda çalışma ve ikamet için alınan harçlar ve bunla ilgili bürokratik süreçler bütünlüklü olarak gözden geçirilmelidir.  Yasal düzenlemelerin uzun ömürlü olabilmesi, uygulamaların yerleşip bir gelenek halini alabilmesi ve bu düzenlemelerden doğan yüklerin herkes tarafından eşit olarak paylaşılabilmesi için makul ve gerçekçi olmaları gerektiği bu örnekle bir kez daha kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak, devletin işleyişinden kaynaklanan sebeplerle açılan sosyal ve ekonomik yaraları ivedilikle kapatmak için alınan bu af kararını hukuğa aykırı olmadığı sürece olumlu bulmaktayız. Bu aftan, zorda kalan işletmelerin yanı sıra mağdur olan çok sayıda çalışan ve aileleri de yararlanacaktır. Bunun gerçekten son af  olabilmesi için önemli olanın devletin kendi yasalarının gereğini zamanında yaparak böylesine sistem dışı gereksinimlere ihtiyaç duyulmaması olduğunun altını çizeriz.