Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağanüstü Genel Kurulu

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 5 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapacağı Oda Yasası altında hazırlanan Tüzük çalışmaları ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.  Açılış, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,

2.  Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu (Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Sekreter)

3.  Oda Başkanının konuşması,

4.  21/1981 sayılı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yasası’nın 18. maddesi tahtında hazırlanan aşağıdaki Tüzüklerin onaya sunulması

                                i.     Meclis Koordinatörü Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

                              ii.      Disiplin Tüzüğü

                             iii.      İştirakler Tüzüğü

                             iv.      Genç Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

                               v.     Kadın Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

5.  Dilek ve temenniler.

 

Notlar:

1-      Genel Kurulda onaya sunulacak olan tüzük taslaklarına www.ktto.net/tuzukler adresinden erişilebilir.

2-      Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkını kullanmak için 2022 yılı üyelik aidatının ve diğer borçların ödenmiş olması gerekir.

3-      Odaya gerçek kişi (şahıs) olarak kayıtlı üyelerin;  Genel Kurul toplantısına kimliklerini ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabileceği gibi, kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin ederek Genel Kurula gönderebilirler.

4-      Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı üyelerin; Genel Kurul toplantısında kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.

5-      Tayin edilen vekil için düzenlenecek Vekâletname Belgesi’nin bir suretinin 2022 yılı içerisinde alınmış Direktörler Kurulu Onay Belgesi ile birlikte en geç 3 Mart 2022 Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.

6-      Genel Kurul için verilecek Vekâletname Belgesi’nin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya Genel Sekreter önünde imzalanması gerekmektedir.

7-      Vekâletname Belgesi Oda Genel Sekreterliğinden veya www.ktto.net/vekaletname adresinden temin edilebilir.

 

SAĞLIĞIMIZ ÖNCELİKLİDİR:

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZ, COVID – 19 SALGINI ÖNLEMLERİNE UYGUN OLARAK SADECE ODA ÜYELERİNİN KATILIMIYLA, KONUKSUZ YAPILACAKTIR.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ODA’NIN FACEBOOK SAYFASINDAN CANLI OLARAK PAYLAŞILACAKTIR.