KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu’nu açıkladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) “Rekabet Edebilirlik Raporu”nu açıkladı.

Bu yıl on birincisi hazırlanan rapor, 12 Nisan Cuma günü KTTO’da düzenlenen “2018-2019 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumunda kamuoyu ile paylaşıldı. Rekabet Edebilirlik Raporu’nun ve Forumu’nun bu yılki ana teması, “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme” oldu.

Forum KTTO Başkanı Turgay Deniz’in konuşmasıyla başladı. Son on bir yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik raporlarında Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde kalkınması için gerekli adımların atılmadığı tespitinin yapıldığını söyleyen Deniz, rekabet edebilirliğini artırabilmesi için de öneriler yapıldığını belirterek, bazı başlıklara işaret etti.

Deniz, “Dış pazarlara erişimini artıracak ve geliştirilerek uygulamaların hayata geçirilmesi, iş yapmayı, yatırım yapmaya cezbedecek ortamın sağlanması, vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-devlet çalışmalarının tamamlanması, bürokratik işlemlerin süratle ve ciddi oranda hayatımızdan çıkarılması, ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki altyapının iyileştirilmesi, üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması” gerektiğine değindi.

Bunların reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğini belirten Deniz, “Her yıl farklı temalar altında yapılan raporun dikkate alınıp, karar vericiler tarafından uygulamaya konulması için her platformda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Şirketlerin, dijitalleşme süreçleri için sağlam planlar yapması gerekecektir”

Deniz, “Teknolojinin günden güne hayatımızda daha çok yer tutması ve özellikle son dönemde Endüstri 4.0 kavramının öne çıkmış olmasının bu yılki tema konusuna gerekçe oluşturduğuna değinerek, şirketlerin ayakta kalmaları ve rekabet edebilir olmaları için dijitalleşme süreçleri için de sağlam planlar yapması gerekecektir” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs’ın sıralamadaki yeri belirlendi

Raporu kaleme alan akademisyenler Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez, Kuzey Kıbrıs’ın yeni metodolojiyle ülke puanının 100 üzerinden 55.21 puan, sıralamasının ise 140 ülke arasından 89’uncu olarak saptandığını açıkladı.

Sorunlu kabul edilen alanlar olarak değerlendirilen Altyapı, İşgücü Piyasaları ve Makroekonomik İstikrar bölümlerinde gerileme devam ederken, bu yıl yenilenen Ürün Piyasaları, Finans Piyasaları ile Bilgi ve Bilişim Teknolojilerine Uyum alanlarında gelişmelerin kaydedildiğine işaret edildi.