KTTO’dan “Avrupa Günü” mesajı

  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
  • KTTO: “Önümüzdeki yıl Avrupa gününü Kıbrıslı Türk işletmelerin AB üyeliğinin sunduğu tüm hak ve menfaatlerden yararlanabildiği, istikrarlı ve hızlı bir şekilde AB tek pazarında rekabet edebilmeye hazırlandığı bir ortamda kutlamayı diliyoruz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle mesaj yayınlayarak dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın Avrupa Birliği’nin ilk temelinin atıldığı  9 Mayıs 1950 Bildirgesi’nde yer alan, “Dünya barışı, ancak onu tehdit eden tehlikelerin üstesinden gelebilecek güce sahip yaratıcı çabalarla korunabilir” sözlerinin, sadece Avrupa Birliği’nin karşı karşıya kaldığı göç krizi, güvenlik, aşırılık, ayrımcılık ve finansal istikrarsızlık gibi ciddi zorlukların aşılmasında değil, aynı zamanda, uzun yıllardır dünya gündemini meşgul eden Kıbrıs sorununun çözülmesi bağlamında da hiç bu kadar geçerli olmadığını belirtti.

Bugün, bir araya gelen birçok unsurun, ya Kıbrıs sorununu daha karmaşık hale getirmek ya da bu sorunu herkesin yararına olacak şekilde kapsamlı bir çözüme kavuşturmak için kullanılabileceğini kaydeden KTTO, Kömür ve Çelik Topluluğu’nu oluşturarak Avrupa projesinin ilk adımlarını atan AB’nin kurucuları gibi, siyasi irade ve yaratıcı çabalar ortaya konularak, Ada’daki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve çatışma yaratan unsurların ortak fırsata dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. KTTO mesajında, ileriye dönük vizyon ve yaratıcı çabalarla Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, sadece Kıbrıs’taki toplumların değil, bölgenin ve AB’nin de barış, güvenlik ve istikrarına ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

KTTO, kuruluşundan bu yana AB’nin, sinerji ve işbirliğinin ne denli başarılı sonuç verebileceğine ilişkin derin bir örnek teşkil ettiğini belirterek AB üyesi ülkelerin, dayanışma ve birliğin sağladığı temel özgürlüklerden ciddi kazanımlar elde ettiğini; ancak bölünmüş Kıbrıs’ın AB’ye katılımından 12 yıl sonra dahi bugün hala, Kıbrıslı Türkler’in AB vatandaşlarının sahip olduğu hak ve menfaatlerden mahrum edilmeye devam edildiğini vurguladı. KTTO, AB toprağında Kıbrıslı Türkler’in karşı karşıya kaldığı bu durumun, sadece AB’nin temel ilkelerine tezat teşkil etmekle kalmayıp, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşma çabalarına da hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını, dolayısıyla gecikmeksizin telafi edilmesi gerektiğini ifadelerine ekledi.

AB’nin, bugün karşı karşıya kaldığı zorlukları sadece birliğini koruyarak ve başarısına yol açan kendi ortak temel değer ve ilkelerini savunarak aşabileceğini belirten KTTO, Kıbrıs Türk Toplumu’na ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik politikalarını da bu temel değer ve ilkelere sadık kalacak şekilde oluşturması gerektiğini dile getirdi.

KTTO, Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ekonomi ve ekonomik işbirliğinin barış ve uzlaşı sağlanmasındaki önemli rolünü dikkate alarak, Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesinin yanı sıra Ada’daki iki toplum arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik etme çabalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Bu çabaların başarıyla sonuç vermesinin ise AB ve diğer ilgili tarafların Kıbrıs Türk Toplumu’nun kapsamlı çözüm ve AB’ye hazırlanmasına artan seviyede gösterecekleri kararlılıkla mümkün olabileceği belirtildi.

Mesajda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Kıbrıs Türk ekonomisini AB’ye entegrasyona hazırlamak için çabaların Kıbrıs Türk Toplumu nezdinde hükümet ve meclis tarafından artırılacağı ve Kıbrıs’taki kapsamlı çözüm müzakerelerinin başarıyla sonuçlanacağı beklentisiyle, önümüzdeki yıl 9 Mayıs Avrupa Günü’nü Kıbrıslı Türk işletmelerin AB üyeliğinin sunduğu tüm hak ve menfaatlerden yararlanabildiği, AB tek pazarında rekabet edebilmeye istikrarlı ve hızlı bir şekilde hazırlandığı bir ortamda kutlamayı diliyoruz. Kapsamlı çözüme yönelik siyasi iradesini koruyan ve AB kurucu değer ve ilkelerine bağlı Kıbrıs Türk Toplumu’nun haklı beklentisi bu yöndedir”.