KTTO’DAN BAYRAM MESAJI “BAYRAMIN, SİYASİLER ARASINDA YAPICI BİR DİYALOGUN BAŞLAMASINA VESİLE OLMASINI DİLERİZ”

İslam dininin kutsal günlerinden olan Ramazan Bayramı’nı idrak ederken ülkemizdeki siyasi krizin bir türlü sona erdirilememesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar boyunca pek çok ülkeye örnek olacak nitelikte yaşanan Kıbrıs Türk demokrasisin artık övünülecek bir yanı kalmamış, halkına sorun üreten bir ucubeye dönüşmüştür.

Kıbrıs Türk siyasi yaşamının halkın sorunlarının çözümlenmesine öncülük eden bir yapıya bürünebilmesi temel bir zorunluluktur. Bunun için alınması gereken anayasal ve yasal önlemler olduğu kadar, siyasi liderlerin tavırlarının ve partilerimizin politik tutumlarının yaşananlar ışığında yeniden şekillendirilmesi de kaçınılmazdır.

Kıbrıs Türk halkının kaynaklarının popülist yaklaşımlarla tüketilmesi, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin politik zorlamalarla yürütülmeye çalışılması ve ülke gerçeklerinden uzak vaatlerle politik başarılar elde edilmek istenmesi bugünkü çıkmazın oluşmasının başlıca nedenidir. Kıbrıs Türk halkı, bugüne kadar ne elde edebilmişse Anavatan Türkiye’nin katkısı ve desteği ile elde edebilmiştir. Her toplumun olanakları kısıtlı, insanların istemleri ise sınırsızdır. Kaynakları çalışarak çoğaltmak ve adil bir şekilde paylaşmak toplum olmanın esasıdır. Politik hayat bu gerçekler dikkate alınarak geliştirilecek politik tutumların yarıştırılması ve sonuçta halk iradesinin yönetim organlarına yansıması ile sürdürülmeli; siyasi iktidar bu sürecin sonunda şekillenerek halka hesap vererek ayakta kalmaya çalışmalıdır.

Siyasi kadrolar kendi siyasi geleceklerinden daha çok, halkın sorunlarının çözümüne odaklanırlarsa yaşanmakta olan siyasi sorunların çözümlenmesinin veya Kıbrıs Türk demokrasisini bu esaslar üzerinde şekillendirmenin zor olmayacağına inanıyoruz. Yaşanan bunca soruna karşın, siyasi liderlerimizin bir araya gelerek esaslı bir diyalog süreci başlatmamış olmalarını ise üzüntü ve endişe ile karşılıyoruz.

Halkımızın bayramını bu duygu ve düşünceler ile kutlar, bayramın özellikle siyasiler arasında yeni ve yapıcı bir diyaloğun başlamasına vesile olmasını dileriz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası