KTTO’NUN KEBE İLE ORTAK HAZIRLADIĞI “YA OLURSA” FİLMİ TANITILDI

Kıbrıs Ticaret Odası’nın (KTTO) Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının sağlayacağı ekonomik yararların anlatılması için Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile birlikte hazırladığı “Ya Olursa” filmi düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
Quip Production ile Crew House Media’nın hazırladığı, Yönetmenliğini Evren Maner’in yaptığı 10 dakikalık filmin tanıtımı, KTTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Etkinlikte, sırasıyla Gazeteci Aysu Basri, KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Baykallı ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Doç. Dr. Mustafa Besim konuşma yaptı.
Kuzey ile Güney Kıbrıs’taki basın mensuplarına eş zamanlı olarak tanıtılan filmde; adanın her iki tarafında yaşayan işsiz üniversite mezunları ve sanatçılar yanında Nobel ödüllü Ekonomist Christopher Pisaridis ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Doç. Dr. Mustafa Besim’in çözüm bulunması halinde ada ekonomisinde yaşanabilecek gelişmeler hakkındaki görüşleri yer alıyor.

BAYKALLI
KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Baykallı, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un 1 Kasım 2013’te yaptığı açıklamada; “Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün gerçekleşmesi için sınırlı bir fırsat penceresi bulunuyor” dediğini anımsatarak, bu tespite katılan Oda’nın Kıbrıslı Türk ile Rumların bu fırsatı kaçırmamalarını istediğini söyledi.
“Yarım asırdır devam eden bu sorunu artık sonlandırma zamanı gelmiştir” diyen Baykallı, Kıbrıs sorununun çözülmesi durumunda Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının iki taraflı “win-win” senaryosunda olduğu gibi kazançlı çıkacağını kaydetti.
KTTO’nun Güneydeki muhatapı KEBE ile toplumu bilinçlendirme yönünde çeşitli işbirliği çalışmaları yürüttüğünü de ifade eden Kemal Baykallı, bu kapsamda birlikte tanıtıcı filmler hazırlama yanında Güney Kıbrıs’ta elektrik santralinde meydana gelen patlamada da her iki odanın Kuzey’den Güney’e elektrik verilmesi yönünde çalışmalarda bulunduğunu anımsattı.
KTTO ile KEBE’nin çözümün aciliyeti konusunda hemfikir olduklarını da belirten Bayakallı, bu kapsamda odaların liderlere yaptığı ortak çağrıda, çözümü geciktirmemelerinin istendiğini vurguladı.
Kıbrıs adası çevresinde bulunan doğal kaynakların da sorunun çözümünde katalizör rol oynayabileceğine inandıklarını ifade eden Kemal Baykallı, hazırlanan filmde; çözümün ekonomik gelişmeye nasıl katkı sağlayacağı, gelişimin hangi alanlarda olacağı ve çözümün ardından nasıl bir gelişme modeli olabileceğini net şekilde ortaya koymaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

BESİM
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi Ekonomist Doç. Dr. Mustafa Besim ise tanıtım filminin kısa olmasına rağmen çok iyi hazırlandığını; yıllardan beri süregelen bölünmüşlük nedeniyle ada üzerindeki ekonomik faktörlerin tam olarak kullanılamadığını belirterek, bir anlaşma durumunda bu düşük kapasite kullanımının büyük ölçüde aşılabileceğini söyledi.
“Ülkemizin en büyük sorunu olan işsizlik sorununa bence büyük katkı sağlayacaktır” diyen Doç. Dr. Besim, buna, kamu ile özeldeki kaynak kullanımının tam anlamıyla kullanılamamasının neden olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Besim, sanayici ve işadamlarının kapasitelerinin yüzde 30’unda değil de yüzde 70-80’inde çalıştıkları takdirde yeni iş ve istihdam imkanları doğacağını ifade ederek, bu kapsamda meydana gelecek bir entegrasyonu önemli bulduğunu kaydetti.
“Amerika NAFTA örneği ve diğer birliklerden de ekonomilerin entegrasyonunun müthiş bir tüketici refahı yarattığını görüyoruz; yani bireylerin yaşam kalitelerinin arttığını görüyoruz” diyen Doç. Dr. Besim, emek, sermaye piyasaları ve diğer doğal kaynakların bir rekabet ortamında birbirini tamamlar nitelikte olmaları nedeniyle iş imkanlarının artacağı, bunun da ülke ekonomilerine gelirler yaratacağını söyledi.
Anlaşma sonucunda ekonomilerin entegrasyonunun tüketici ile bireylerin refahına olumlu etki yapacağını işaret eden Doç. Dr. Mustafa Besim, bu durumun şirketlerin daha fazla kar yapması, insanların da daha kolay iş bulması ve ekonomilerin de daha yüksek kapasitede çalışması anlamına geleceğini vurguladı.
Besim, anlaşma halinde “Rum ekonomisinin Kıbrıs Türk ekonomisini yutacağı” yönündeki endişelerin yersiz olduğunu dile getirerek, benzer düşüncenin Rum tarafında da “Türkiye ekonomisi Rum ekonomisini yutacak” şeklinde bulunduğuna dikkat çekti.

BASRİ
Gazeteci Aysu Basri de konuşmasında, KTTO ile KEBE’nin filmi, çözümün ekonomik yararlarının geniş kitlelere anlatılması için hazırladığını belirterek, filmin bugün ilk kez basın yoluyla paylaşıldığını kaydetti.
Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 ayrı dilde hazırlanan 10 dakikalık tanıtım filminin ayrıca eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs’taki basına da tanıtıldığını söyledi.
Seslendirilmesine kendisinin de katkı koyduğu “Ya Olursa” filminin gerçek karakterleri de içermesi bakımından bir anlamda belgesel bir nitelik taşıdığını ifade eden Basri, filmin, www.Cypruswhatif.com  adresinden de izlenebileceğini kaydetti.