Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredi Programı

Sayın Üyemiz,

11 Eylül 2020 tarihinde aşağıda belirtilen 3 çeşit Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin duyurusu Başbakanlık tarafından yapılmıştı.

1 – Küçük Esnaf, Tarım Ve Hayvancılık Kredi Portföyü
2 – Otel İşletmeleri Kredi Portföyü
3 – İşletmelere Destek II’nci Kredi Portföyü

Sadece Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredi programına ilişkin bilgi KGF tarafından Odamıza iletilmiştir. Geriye kalan diğer kredi programlarına ait detaylar da KGF tarafından Odamıza iletildiğinde sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

Kredinin şartları özetle aşağıdaki gibidir.


Başvuru Süresi:
En geç 30 Aralık 2020.


Kapsam:
KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişi işletmeler.

 

Kredi Portföy Tutarı
200.000.000 TL (İki Yüz Milyon TL).

 

Kredi Limiti
Azami 200.000 TL (İki Yüz Bin TL).

 

Kredinin Vadesi
Aylık eşit taksitli ilk 1 yıl ödemesiz toplam 48 ay.

 

Kredi Faiz Oranı

Bugün itibariyle sabit %9.

 

Kredi Masrafları

Bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraflar (3. taraflara ödenenler hariç) alınmayacak.

Pul vergisi de muaf.

 

Kapsam Dışı Olanlar

– Tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmeler.

– Çek yasağında bulunan işletmeler.

 

Kredi programına ilişkin tüm detaylar ile katılımcı bankaların listesi için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur,
Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı