Kurumsal Yönetişim Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Paydaşların (İş Destekleme Kurumları dahil) Kapasitesinin ve Özel Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Programı – TAPS Projesi kapsamında “Kurumsal Yönetişim” konusunda pilot şirketler seçilerek, aşağıdaki 6 prensip ışığında firmaların kurumsallaşmalarına destek verecektir.

  1. Kurumsal yönetişim politikaları ve prosedürleri çerçevesi oluşturmak,
  2. Profesyonel bir yönetim kurulu oluşturarak, şirketin sahipliği ve yönetimi işlerini birbirinden ayırmak,
  3. Kıdeme göre yönetim kuruluna gelme kurallarının belirlenmesi
  4. Şirkette yönetiminde azınlık haklarının korunması
  5. Şeffaf bir muhasebe ve raporlama sistemi geliştirmek
  6. Kurumsal yönetişim prensiplerinin tüm şirket geneline yayılması

TAPS Proje ekibi, 21 Şubat Çarşamba günü 15.00 – 16:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda, Kurumsal Yönetişim Pilot çalışmasının tanıtımını yaparak, bilgi paylaşacaktır.

Bilgilerinize getir, katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini 20 Şubat Salı günü saat 17:00 ye kadar sozerdem@ktto.net  e – posta adresine bildirmelerini rica ederiz.