Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) dün kamuoyuna aldıkları kararları duyurmuştur.

Buna göre kapalı işletmeler ile bunların çalışanlarının talep etmeleri durumunda;

  • Kredili Mevduat Hesaplarına Mart, Nisan ve Mayıs ayları sonunda tahakkuk edecek faizlerin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenecek,
  • Borçlu Cari Hesap seklinde çalışan kredilere 31 Mart 2020 tarihinde tahakkuk edecek borç faizlerinin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenecek,
  • Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitlerinin 3 ay süre ile ertelenecek.

Bunlarla birlikte;

  • Dijital kanalların daha çok kullanılmasını sağlamak üzere, internet bankacılığı üzerinden yapılacak yurtiçi havalelerden ve KKTC Merkez Bankası Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden yapılan ödeme işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret veya masraf alınmayacaktır.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) duyurusunun tümüne aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.bankalarbirligi.org/SPhERE/cPortal/kkbb/layouts/content.jsp?pName=haber&pId=3959647

Ayrıca, Odamızın almış olduğu bilgilere göre bu kapsamdaki talepler bankalara yapılmaya başlanmıştır. Elektronik olarak yapılacak müşteri talepleri ve yine internet üzerinden yapılacak yapılandırmaların hukuken bağlayıcı olması için yasa gücünde kararnameye ihtiyaç vardır. Bir taslak hazırlanarak Bakanlar Kuruluna iletilmiş bulunuyor.

Konu takip edilmektedir. Her hangi bir gelişme ve değişiklik olması durumunda sizlere bilgi paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı