Liderlerin güven artırıcı önlemlere ilişkin kararları ile ilgili basın açıklaması

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasında dün gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs adası üzerindeki yaşamı kolaylaştıracak ve iki halk arasındaki ilişkileri geliştirecek kararlar alınmış olması tarafımızdan büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, mobil telefonların iki tarafta da çalışabilmesi ve elektrik alış-verişine olanak sağlanması için önemli çabalar harcamıştı. Bu hedeflere ulaşılmış olması, iki halkın daha ileri işbirlikleri için güzel bir örnek oluşturacak ve daha ileri işbirlikleri için herkesi cesaretlendirmiş olacaktır.

Bu arada, mayınların temizlenmeye devam edilmesi, sanatçıların eserlerinin iadesi ve Kıbrıs’taki günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla, iki toplumlu teknik komitelerin daha yoğun çalışmalar yürütmesi konusunda karar alınması da önemli ve memnuniyet yaratan bir gelişme olmuştur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs sorununa acil ve adil bir çözüm bulunmasından yanadır. Böyle bir çözümün hem ada insanları hem de bölge barışı için gerekli olduğuna yürekten inanmaktayız. Ne var ki, bu konuda yıllardan beri sürdürülen çabaların çeşitli nedenlerle sonuca ulaşamaması Güven Artırıcı Önlemler konusunda daha gayretli olmamızı bir zorunluluk haline getirmektedir. Güven Artırıcı Önlemler ile adamızdaki yaşamı kolaylaştırmak mümkündür ve iki liderin aldığı son kararların hayata geçirilmesi bunun güzel bir örneğini oluşturacaktır. Bu bağlamda, iki taraf arasındaki ticareti kolaylaştıracak tedbirlere de acilen ihtiyaç duyulduğunu da özellikle belirtmek gerekmektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu konuda yaptığımız çalışmaları geliştirerek devam ettireceğimizi kamuoyu ile paylaşır, iki lideri aldıkları kararlar nedeni ile kutlarız.