Markalar Şubesi Formları

1)- TM NO 1 Kanun tahtındaki bir mesele veya muamele hususunda Vekil Tayinine İlişkin Form.

2)- TM NO 02 Ticaret Markaları Müracaat Formu

3)- TM NO 3 Tescil için Müracaatla birlikte verilmek üzere, Ticaret Markasının Ek Örneği.

4)- TM NO 5 Bir Ticaret Markasının Tescili için Yapılan Müracaata İtiraz Bildirimi.

5)- TM NO 06 Ticaret Markaları İtiraz Hususunda Karşılıklı Beyan.

6)- TM NO 7 Ticaret Markaları Dinlemeye Katılma Müracaatı

7)- TM NO 9 Ticaret Markaları Tescil İlan Formu

8)- TM NO 11 Ticaret Markaları Yenileme Formu

9)- TM NO 12 Ticaret Markaları Gecikmeli Yenileme Formu

10)- TM NO 13 Ticaret Markaları Sicile İade Formu

11)- TM NO 15 Ticaret Markaları Devir Formu (Devreden-Devralan)

12)- TM NO 16 Ticaret Markaları Devir Formu (Devralan)

13)- TM NO 18 Ticaret Markaları Adres Değişikliği Formu

14)- TM NO 20 Kitabet Hatalarının Doğrulanması ve Müracaatta Değişiklik

15)- TM NO 21 Ticaret Markaları İsim Değişikliği Formu

16)- TM NO 28 Ticaret Markaları İsim Yoklaması Formu

17)- TM NO 32 Ticaret Markaları Tebliğ Adresi Formu

18)- TM NO 43 Ticaret Markaları Tescili Kullananın Sicile Kaydı

19)- Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Özellikleri Ürün Adları Müracaat Formu

20)- PAT NO 1 Patentalar Vekaletname Formu

21)- PAT NO 2 Patentalar Müracaat Formu

22)- PAT No 12 Patentalar Tebliğ Adresi Formu

23)- Pul ve Harçlar