Markalar

TM NO 1 Kanun tahtındaki bir mesele veya muamele hususunda Vekil Tayinine İlişkin Form.

 

TM NO 02 Ticaret Markaları Müracaat Formu

 
TM NO 3 Tescil için Müracaatla birlikte verilmek üzere, Ticaret Markasının Ek Örneği.

 

TM NO 5 Bir Ticaret Markasının Tescili için Yapılan Müracaata İtiraz Bildirimi.

TM NO 06 Ticaret Markaları İtiraz Hususunda Karşılıklı Beyan.

 

TM NO 7 Ticaret Markaları Dinlemeye Katılma Müracaatı

 

TM NO 9 Ticaret Markaları Tescil İlan Formu

 

TM NO 11 Ticaret Markaları Yenileme Formu

 

TM NO 12 Ticaret Markaları Gecikmeli Yenileme Formu

 

TM NO 13 Ticaret Markaları Sicile İade Formu

 

TM NO 15 Ticaret Markaları Devir Formu (Devreden-Devralan)

 

TM NO 16 Ticaret Markaları Devir Formu (Devralan)

 

TM NO 18 Ticaret Markaları Adres Değişikliği Formu

 

TM NO 20 Kitabet Hatalarının Doğrulanması ve Müracaatta Değişiklik

 

TM NO 21 Ticaret Markaları İsim Değişikliği Formu

 

TM NO 28 Ticaret Markaları İsim Yoklaması Formu

 

TM NO 32 Ticaret Markaları Tebliğ Adresi Formu

 

TM NO 43 Ticaret Markaları Tescili Kullananın Sicile Kaydı

 

Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Özellikleri Ürün Adları Müracaat Formu

 

PAT NO 1 Patentalar Vekaletname Formu

 

PAT NO 2 Patentalar Müracaat Formu

 

PAT No 12 Patentalar Tebliğ Adresi Formu